Zostań liderem aktywizacji osób młodych

Kategoria: Działania promocyjne
09.08.2018
Fundacja Promocji Inicjatyw Społecznych POLPROM zaprasza do udziału w konkursie na najlepsze praktyki instytucji rynku pracy "Lider aktywizacji osób młodych", w ramach którego zostaną nagrodzone jednostki stawiające na jakość swojej oferty.

Rozmawiający młodzi ludzie - Pixabay.jpg

Konkurs jest adresowany do publicznych instytucji rynku pracy oraz agencji zatrudnienia. Ma na celu promowanie najlepszych praktyk instytucji rynku pracy w zakresie wspierania osób młodych - niestandardowych, oryginalnych rozwiązań problemów ludzi młodych, z jakimi borykają się na rynku zatrudnienia.

Nagrody zostaną przyznane w dwóch kategoriach:

  • najlepsze praktyki publicznych instytucji rynku pracy w zakresie wspierania osób młodych,
  • najlepsze praktyki agencji zatrudnienia w zakresie wspierania osób młodych.

Zakres tematyczny zgłaszanych praktyk może dotyczyć różnych aspektów działalności instytucji rynku pracy, w szczególności:

  • zasad obsługi młodego klienta, 
  • sposobów docierania z informacją o ofercie do osób młodych, 
  • współpracy z innymi podmiotami (edukacyjnymi, pozarządowymi, samorządowymi, pracodawcami) na rzecz skutecznej aktywizacji osób młodych, 
  • prowadzenia działań promocyjnych zmieniających postrzeganie instytucji rynku pracy przez osoby młode, 
  • realizacji projektów wzbogacających ofertę kierowaną do osób młodych, 
  • rozwoju kompetencji pracowników, 
  • innych działań ukierunkowanych na wzrost skuteczności wspierania osób młodych na rynku pracy.

Aby wziąć udział w konkursie, należy wypełnić kartę zgłoszenia i wysłać na adres podany w regulaminie konkursu do 12 września 2018 r. do godz. 16.00.

Konkurs zostanie rozstrzygnięty do końca września, a wręczenie nagród laureatom odbędzie się 26 października 2018 r. w Warszawie.

Więcej informacji można znaleźć na stronie: www.polprom.org.pl.

Fot. Pixabay

Źródło: Fundacja Promocji Inicjatyw Społecznych POLPROM