Zawieszenie bezpośredniej obsługi klienta w urzędzie

Kategoria: Wydarzenia
15.03.2020
W związku z rozprzestrzenianiem się koronawirusa SARS-CoV-2 oraz kierując się bezpieczeństwem klientów i pracowników urzędu od 16 marca do odwołania została zawieszona bezpośrednia obsługa klientów w Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Krakowie przy placu Na Stawach 1 i ul. Kraszewskiego 36 oraz Zespołach Zamiejscowych w Tarnowie oraz Nowym Sączu. Komunikat dotyczy także siedzib biur projektów w Krakowie, Miechowie i Nowym Targu

Do Państwa dyspozycji pozostają nasi Pracownicy, z którymi można kontaktować się drogą elektroniczną (e-mail, ePUAP ), telefoniczną oraz pocztą tradycyjną .

Oznacza to wprowadzenie całkowitego zakazu poruszania się klientów zewnętrznych po obiektach urzędu. Do odwołania zostaje zawieszone funkcjonowanie Dziennika Podawczego przy placu Na Stawach 1 w Krakowie.

Do Państwa dyspozycji pozostają nasi Pracownicy, z którymi można kontaktować się drogą elektroniczną (e-mail, ePUAP), telefoniczną oraz pocztą tradycyjną za pośrednictwem Poczty Polskiej. Prosimy w pierwszej kolejności korzystać z tej formy kontaktu z urzędem.

Jeżeli ktoś musi złożyć dokumenty osobiście w siedzibie urzędu przy placu Na Stawach 1, może to zrobić w specjalnie wyznaczonym do tego miejscu na parterze budynku, które będzie monitorowane i pod nadzorem pracownika w godz. 8.00 – 16.00.

W trosce o bezpieczeństwo – co do zasady – nie będzie możliwości złożenia dokumentów osobiście za potwierdzeniem odbioru. W nadzwyczajnych przypadkach – wyłącznie po wcześniejszym kontakcie telefonicznym i uzyskaniu zgody od pracownika urzędu – przy zachowaniu środków ostrożności istnieje możliwość osobistego złożenia dokumentu na Dzienniku Podawczym za potwierdzeniem odbioru. Aby umówić się na spotkanie z pracownikiem, należy zadzwonić pod nr tel. 12 42 40 738.


Osoby, które będą potrzebowały złożyć osobiście dokumenty na Dzienniku Podawczym prosimy o stosowanie się do zaleceń Głównego Inspektora Sanitarnego dotyczących zachowania ostrożności w kontaktach międzyludzkich.

Prosimy o wyrozumiałość.

Prosimy także o zapoznanie się z komunikatem Marszałka Województwa Małopolskiego

O wszelkich dalszych działaniach będziecie Państwo informowani za pośrednictwem strony internetowej www.wup-krakow.pl