Zdobądź szansę na dobry start na rynku pracy!

Kategoria: Działania promocyjne
07.07.2017
7 Cubes Sp. z o.o. realizuje projekt "Moja szansa na dobry start", dzięki któremu wsparcie otrzyma 150 Małopolan.

PO WER.jpg

Cel główny projektu stanowi podniesienie zdolności do podjęcia zatrudnienia przez minimum 96% z 150 uczestników projektu (90 kobiet i 60 mężczyzn), czyli przez osoby młode z obszaru województwa małopolskiego, w tym z niepełnosprawnościami, w wieku 15-29 lat, bez pracy, bierne zawodowo, które nie uczestniczą w kształceniu i szkoleniu.

Biorąc udział w projekcie, młodzi Małopolanie mogą skorzystać z następujących form wsparcia:

  1. identyfikacja potrzeb i diagnoza możliwości w zakresie doskonalenia zawodowego,
  2. poradnictwo zawodowe,
  3. szkolenia zawodowe,
  4. staże zawodowe,
  5. pośrednictwo pracy.

Szczegółowe informacje dotyczące projektu, w tym rekrutacji, realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój - Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych, znajdują się na stronie mojaszansa.7cubes.pl.

Źródło: mojaszansa.7cubes.pl