Zawodowa przyszłość w Twoich rękach

Kategoria: Działania promocyjne
10.07.2017
Staże, szkolenia zawodowe - to m.in. z tych form pomocy mogą skorzystać młodzi Małopolanie uczestniczący w projekcie "Zawodowa przyszłość w Twoich rękach".

PO WER.jpg

Cel projektu, który realizuje Europejska Grupa Doradcza, stanowi poprawa zdolności do zatrudnienia oraz podniesienie poziomu aktywności zawodowej 160 osób młodych - do 29. roku życia (96 kobiet i 64 mężczyzn), bez pracy, nie uczestniczących w kształceniu i szkoleniu (tzw. młodzież NEET), mieszkających na terenie województwa małopolskiego.

Uczestnicy projektu mogą otrzymać następujące formy wsparcia:

  1. identyfikacja potrzeb (Indywidualny Plan Działania),
  2. poradnictwo indywidualne,
  3. poradnictwo grupowe,
  4. wsparcie psychologiczne,
  5. szkolenia zawodowe,
  6. staże,
  7. pośrednictwo pracy.

Rekrutacja do projektu, realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój - Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych, jest prowadzona w sposób ciągły do października 2017 r.

Szczegółowe informacje dostępne są na stronie www.eurogrupa.pl.

Źródło: Europejska Grupa Doradcza