Wykaz kandydatów na ekspertów dla Działania 1.2 w ramach Osi Priorytetowej I. Programu Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020

Kategoria: Baza ekspertów
25.04.2017

Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie jako Instytucja Pośrednicząca dla Działania 1.2 w ramach Osi Priorytetowej I. Programu Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 (PO WER) zaktualizował Wykaz kandydatów na ekspertów w dziedzinie "Zatrudnienie" PO WER.

Zapoznaj się z wykazem kandydatów na ekspertów.