Wsparcie z programu POWER dla 17 tysięcy młodych osób z Subregionu Oświęcimskiego

31.10.2023
W Powiatowym Urzędzie Pracy w Oświęcimiu odbyło się czwarte spotkanie podsumowujące realizację Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 w podregionach. Wyróżnieni zostali Beneficjenci z Subregionu Oświęcimskiego, których projekty zostały wpisane na listę dobrych praktyk. Organizatorem spotkania był Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie, instytucja Województwa Małopolskiego.

W spotkaniu wzięli udział: Arkadiusz Psica Dyrektor WUP, Andrzej Skrzypiński Starosta Powiatu Oświęcimskiego, a także Dyrektorzy Powiatowych Urzędów Pracy i Przedstawiciele instytucji z Małopolski. Wyróżnienie otrzymały: Centrum Biznesu Małopolski Zachodniej Sp. z o.o. i firma JMM Sp. z o.o. oraz Powiatowe Urzędy Pracy z: Chrzanowa, Olkusza, Oświęcimia, Wadowic i Suchej Beskidzkiej.

Inicjatywy w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 skierowane były do osób młodych 15-29 lat: bezrobotnych, biernych zawodowo, głównie tzw. grupa NEET, w tym osoby z niepełnosprawnościami. Projekty wyróżniły się wyjątkowo wysokim poziomem, a także zostały docenione ze względu na ich znaczący wpływ na społeczność, dążąc do poprawy jakości życia młodych.

W powiatach: Chrzanowskim, Olkuskim, Oświęcimskim, Wadowickim i Suskim wsparcia udzielono prawie 17 tysiącom osób, w tym 410 z niepełnosprawnościami. Projekty w regionie o największej wartości — na kwotę 6,5 miliona złotych i największej liczbie uczestników — blisko 814 osób zostały zrealizowane przez Powiatowy Urząd Pracy w Wadowicach. Dominującymi formami pomocy były staże, szkolenia i kursy oraz dotacje na założenie firmy, których najwięcej założono w Powiatach Olkuskim (557), Oświęcimskim (550) i Wadowickim (581).