Weź udział w projekcie i otrzymaj m.in. bony stażowe i szkoleniowe

Kategoria: Działania promocyjne
11.07.2016
Grupa Doradcza Projekt Sp. z o.o. zachęca do udziału w projekcie „APAP - ADAPTACJA PLAN AKTYWNOŚĆ praca dla osób młodych”. Uczestnicy mogą m.in. skorzystać z bonów stażowych czy szkoleniowych.

młodzi ludzie.JPG

Głównym celem projektu jest m.in. umożliwienie 300 osobom w wieku 15-29 lat, zamieszkującym województwo małopolskie, zdobycia doświadczenia zawodowego.

W projekcie mogą wziąć udział osoby mieszkające w województwie małopolskim, które:

 • są w wieku 15-29 lat,
 • są bierne zawodowo (nie pracują oraz nie są zarejestrowane w Powiatowym Urzędzie Pracy),
 • nie kształcą się, tj. nie uczestniczą w kształceniu formalnym w trybie stacjonarnym, nie szkolą się ze środków publicznych w okresie ostatnich 4 tygodni (pozaszkolne zajęcia mające na celu uzyskanie, uzupełnienie lub doskonalenie umiejętności i kwalifikacji zawodowych lub ogólnych, potrzebnych do wykonywania pracy). 

Uczestnicy będą mogli skorzystać z następujących form wsparcia:

 • indywidualne plany działania,
 • indywidualne poradnictwo zawodowe,
 • kompleksowe i indywidualne pośrednictwo pracy,
 • job-coaching,
 • opieka doradcy i mentora zawodowego,
 • staże zawodowe,
 • bony stażowe,
 • bony szkoleniowe,
 • bony zatrudnieniowe. 

Udział w projekcie jest bezpłatny.

Szczegółowe informacje dotyczące projektu można:

Źródło: http://www.gdp-krakow.pl/projekty/apap/