Trwa rekrutacja do projektów PO WER!

Kategoria: Działania promocyjne
22.03.2019
Masz mniej niż 30 lat i jesteś z Małopolski? Sprawdź wsparcie, które oferujemy w programie POWER takie jak dotacje na firmę, szkolenia, staże i inne.

Przejdź do formularza i odpowiedz na kilka pytań, a zobaczysz listę projektów, do których możesz się zgłosić lub wybierz projekt dla siebie z poniższej tabeli .

Nazwa projektu

Możesz wziąć udział,
jeśli spełniasz warunki:
.

Co możesz zyskać?

.

Skontaktuj się
z biurem projektu


Wróć z
POWERem!


 1. masz 18 – 29 lat
 2. mieszkasz na terenie województwa małopolskiego lub planujesz osiedlić się na terenie województwa małopolskiego
 3. byłeś za granicą co najmniej 6 miesięcy w związku z zamiarem stałego pobytu
 4. data powrotu:
 • nie dalej niż 6 miesięcy od dnia rekrutacji w przypadku pracujących lub
 • nie dalej niż 12 miesięcy od dnia rekrutacji w przypadku osoby bez pracy.

.

.

.

.

.
.


 1. porady zawodowe w formie bilansowania kompetencji,
 2. bezpośrednie konsultacje,
 3. porady zdalne w ramach prowadzonego dyżuru telefonicznego,
 4. usługi doradztwa specjalistycznego (doradztwo prawne, podatkowe, psychologiczne),
 5. usługi tłumaczeń przysięgłych dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje zdobyte za granicą umożliwiające ich wykorzystanie na lokalnym rynku pracy,
 6. punkty Co-Workingu,
 7. sesje mastermind, podczas których możliwa jest wymiana doświadczeń, dzielenie się wiedzą, nawiązywanie współpracy, wykorzystanie potencjału innych osób do rozwiązywania konkretnych problemów, zwiększenie pewności siebie i motywacji do działania

Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie

strona www

telefon: 12 619 85 61 lub 12 619 85 62

e-mail: powroty@wup-krakow.pl

adres:  plac Na Stawach 1,
30-107 Kraków

.

.

.

.

.

.
.

.

.
. .  .

.


Łap skilla!

 • ukończyłeś/ukończyłaś 18 lat i nie ukończyłeś/ukończyłaś 25
  lat;
 • jesteś osobą pracującą; czyli:
 1. jesteś zatrudniony/zatrudniona na umowę o pracę, na podstawie wyboru, mianowania, powołania lub spółdzielczej umowy o pracę – w rozumieniu Kodeksu pracy lub na umowę cywilnoprawną (np. umowę-zlecenie lub umowę o dzieło), lub
 2. prowadzisz wyłącznie jednoosobową działalność gospodarczą (jesteś właścicielem firmy), wpisaną do rejestru Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub zagranicznych ogólnodostępnych w Internecie baz danych o działalności gospodarczej i nie zatrudniają pracowników, lub
 3. nie jesteś osobą bezrobotną, opłacasz składki w KRUS i poświęcasz czas na prowadzenie gospodarstwa rolnego, nawet jeżeli nie zrealizowały żadnej sprzedaży lub usług i nic nie wyprodukowały.
 • mieszkasz lub pracujesz lub uczysz się na terenie województwa małopolskiego;
 • posiadasz niskie dochody, czyli ich:
 1. łączne wynagrodzenie w miesiącu poprzedzającym przystąpienie do Projektu nie przekroczyło kwoty minimalnego wynagrodzenia brutto w tym miesiącu, lub
 2. łączne wynagrodzenie w miesiącu poprzedzającym przystąpienie do Projektu nie przekroczyło 120% minimalnego wynagrodzenia brutto w tym miesiącu– w przypadku osób, które są zatrudnione na umowę o pracę zawartą na czas określony, który upływa w okresie realizacji projektu lub trwa nie dłużej niż 6 miesięcy lub są zatrudnione na podstawie umowy cywilnoprawnej (np. umowa zlecenie, umowa o dzieło), lub
 3. dochód w miesiącu poprzedzającym przystąpienie do Projektu przypadający na jedną osobę w jej gospodarstwie domowym nie przekroczył 600 zł netto; do dochodu gospodarstwa domowego nie wlicza się tzw. transferów społecznych (np. dodatki mieszkaniowe, świadczenia dla bezrobotnych, renta rodzinna, świadczenia chorobowe, stypendia, świadczenia dla osób z niepełnosprawnościami).
 • posiadasz obywatelstwo polskie lub zezwolenie na pobyt lub wizę, upoważniające do pobytu i podjęcia pracy na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.
 1. poradnictwo zawodowe i planowane własnej kariery,
 2. bon szkoleniowy

Wojewódzki Urząd Pracy w
Krakowie

strona www

telefon: 12 619 84 38 lub 690
261 229 lub 690 261 212

e-mail: lapskilla@wup-krakow.pl

adres: Plac Na Stawach 1, 30-107 Kraków