Szansa na odbycie stażu lub szkolenia!

Kategoria: Działania promocyjne
13.10.2016
Społeczna Szkoła Zarządzania i Handlu w Oświęcimiu realizuje projekt "Dobry start!!! - Program aktywizacji zawodowej młodzieży NEET". Uczestnicy mogą m.in. wziąć udział w szkoleniu zawodowym.

Dobry start.jpg

Adresatami projektu są osoby:

 • w wieku od 18 do 29 lat,
 • pozostające bez zatrudnienia,
 • nie kształcące się i nieuczące się,
 • zamieszkałe na terenie województwa małopolskiego,
 • niezarejestrowane w urzędzie pracy.  

W projekcie mogą również uczestniczyć osoby posiadające orzeczenie o niepełnosprawności.

Dostępne formy wsparcia:

 1. Poradnictwo indywidualne.
 2. Wsparcie psychologiczne.
 3. Pośrednictwo pracy.
 4. Poradnictwo grupowe.
 5. Staże zawodowe.
 6. Szkolenia zawodowe: 
 • profesjonalny sprzedawca z obsługą kasy fiskalnej,
 • pracownik administracyjno-biurowy,
 • grafik komputerowy,
 • specjalista ds. marketingu internetowego,
 • specjalista ds. zarządzania IT w przedsiębiorstwie,
 • telemarketer.  

Udział w projekcie jest bezpłatny.

Zgłoszenia chętnych przyjmowane są w biurze projektu: 

Społeczna Szkoła Zarządzania i Handlu
ul. Stanisławy Leszczyńskiej 7
32-600 Oświęcim
tel.: 33 847 54 81
fax: 33 847 54 79
e-mail: dbs@szih.pl

Projekt jest realizowany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój - Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych.

Źródło: http://dbs.szih.pl/