Szansa na odbycie stażu, kursu i szkolenia

Kategoria: Działania promocyjne
15.07.2016
Sense Consulting prowadzi nabór chętnych do uczestnictwa w projekcie "Moja Strefa Wpływu: program zwiększania zatrudnienia osób młodych na małopolskim rynku pracy", w ramach którego można m.in. odbyć staż lub szkolenie.

Nastolatek.jpg

Z projektu mogą skorzystać osoby, które:

 • są w wieku od 18 do 29 lat, 
 • mieszkają w województwie małopolskim, 
 • są bezrobotne, 
 • nie uczą się, nie biorą aktualnie udziału w żadnym szkoleniu.

Korzyści płynące z udziału w projekcie:

 • badanie lekarskie wstępne; 
 • diagnoza kompetencji i predyspozycji zawodowych; 
 • ustalenie z doradcą zawodowym indywidualnej ścieżki dalszego rozwoju; 
 • indywidualne wsparcie psychologa; 
 • darmowe uczestnictwo w szkoleniach i kursach umożliwiających zdobycie kwalifikacji i kompetencji; 
 • stypendium szkoleniowe w wysokości ok. 1000 zł (za 150-godzinny kurs); 
 • zwrot kosztów nad osobą zależną w trakcie udziału w kursie; 
 • pośrednictwo pracy; 
 • 3-miesięczny staż płatny ok. 1000 zł miesięcznie; 
 • zwrot kosztów dojazdu do miejsca szkoleń i staży.

Szczegółowe informacje można:

Projekt jest realizowany w ramach Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych.

Źródło: http://senserozwoj.pl/projekty-efs/nasze-projekty/moja-strefa-wplywu-krakow/