Szansa dla młodych szukających pracy

Kategoria: Działania promocyjne
29.11.2016
KOMPASS Consulting Buczkowski Maciej realizuje projekt "ZAWODOWY KOMPAS - program zwiększania obecności osób młodych na małopolskim rynku pracy", w ramach którego wsparcie otrzyma 69 Małopolan.

PO WER.jpg

Celem głównym projektu jest podniesienie kwalifikacji zawodowych i zwiększenie szans na zatrudnienie 69 osób młodych (38 kobiet i 31 mężczyzn), biernych zawodowo lub bezrobotnych, w wieku 18-29 lat, mieszkających w Małopolsce.

W ramach projektu przewidziano następujące działania:

  • wsparcie doradcy zawodowego i psychologa;
  • indywidualne i kompleksowe pośrednictwo pracy;
  • kursy i szkolenia zakończone egzaminem kwalifikacyjnym (m.in. kurs prawa jazdy kat. C wraz z kwalifikacją wstępną przyspieszoną, kurs księgowego I stopnia);
  • stypendia na czas odbywania kursów oraz zwrot kosztów dojazdu, a dla części osób także zwrot kosztów opieki nad osobą zależną do lat 7;
  • bony na zasiedlenie;
  • 3-miesięczne staże zawodowe zgodne z tematyką odbytych szkoleń.  

Szczegółowe informacje dotyczące projektu znajdują się na stronie http://www.zawodowy.kompass-consulting.pl.

Źródło: http://www.zawodowy.kompass-consulting.pl/