„Sami-Dzielni! - razem przeciw COVID-19” – rusza kolejny nabór wniosków o grant!

Kategoria: Działania promocyjne
22.10.2020
Województwo Małopolskie nieustannie podejmuje działania zmierzające do zapewnienia bezpieczeństwa mieszkańcom i pracownikom placówek opieki całodobowej w związku z zagrożeniem i skutkami pandemii COVID-19. W ramach IV modułu pakietu społecznego Małopolskiej Tarczy Antykryzysowej 21 października ruszył drugi nabór wniosków o grant w zadaniu grantowym „Sami-Dzielni! - razem przeciw COVID-19”.

W ramach zadania Województwo Małopolskie za pośrednictwem Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Krakowie planuje przekazać ponad 3,2 mln zł w formie grantów na przygotowanie miejsc do ewakuacji mieszkańców placówek opieki całodobowej lub miejsc czasowego pobytu tych osób poza placówką. Ponadto ponad 500 tys. zł przeznaczy na zakup sprzętu i akcesoriów, które umożliwią kontakt on-line mieszkańców i personelu placówek z otoczeniem, w szczególności z rodziną.

Podczas pierwszego naboru wniosków o grant w ramach zadania, dostrzegliśmy duże zainteresowanie ze strony podmiotów, także niepublicznych, prowadzących placówki opieki całodobowej w Małopolsce, wynikające ze szczególnych potrzeb ich podopiecznych. Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom, w chwili obecnej poszerzamy grupę odbiorców wsparcia tak, by dotrzeć do jak największej liczby osób dotkniętych skutkami pandemii. Jestem przekonany, że dzięki współpracy różnych środowisk i przemyślanym działaniom będziemy mogli skutecznie walczyć z COVID-19.

 – mówi marszałek Witold Kozłowski.

O grant mogą ubiegać się jednostki samorządu terytorialnego prowadzące placówkę opieki całodobowej lub zlecającym jej prowadzenie na swoim terenie, a także podmioty niepubliczne prowadzące dom pomocy społecznej lub schronisko dla osób w kryzysie bezdomności, zlokalizowane na terenie województwa małopolskiego.

W obliczu wyzwania, jakim jest szybko rozwijająca się pandemia COVID-19 nie pozostajemy obojętni, dlatego podejmujemy zdecydowane działania. Mam nadzieję, że oferowane przez nas wsparcie finansowe zostanie dobrze wykorzystane przez jednostki samorządu terytorialnego i pozwoli na utworzenie wielu miejsc tymczasowego pobytu, w których osoby starsze i z niepełnosprawnością – mieszkańcy małopolskich placówek opieki całodobowej znajdą bezpieczne schronieni.

- dodaje wicemarszałek Łukasz Smółka.

Nabór trwa od 21.10.2020 do 30.10.2020 roku. Realizatorem projektu jest Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie. Szczegółowe informacje o zasadach ubiegania się o granty znajdą Państwo na stronie internetowej www.rops.krakow.pl, w zakładce „Małopolska Tarcza Antykryzysowa” – Moduł 4”.

***

Zadanie grantowe pn. „Sami-Dzielni! - razem przeciw COVID-19” jest realizowane w ramach projektu „Sami-Dzielni! Nowe standardy mieszkalnictwa wspomaganego dla osób z niepełnosprawnościami sprzężonymi” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza-Edukacja-Rozwój 2014-2020.

Autor: Biuro Prasowe UMWM