Rusza konkurs "Wspólnie o Funduszach Europejskich"

Kategoria: Działania promocyjne
19.03.2019
Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju zachęca do udziału w konkursie na najciekawsze inicjatywy lokalne dotyczące Funduszy Europejskich.

Plakat promujący konkurs ofert na najlepszą inicjatywę Funduszy Europejskich.jpg

Kto może wziąć udział?

Konkurs "Wspólnie o Funduszach Europejskich" adresowany jest do władz miejskich, instytucji publicznych, partnerów społeczno-gospodarczych, organizacji pozarządowych, w tym także Kół Gospodyń Wiejskich (KGW) zarejestrowanych w Krajowym Rejestrze KGW.

Na co można otrzymać pomoc?

W konkursie można wnioskować o wsparcie w wysokości do 20 000 złotych brutto i przeznaczyć je na organizację, np. spotkań, konferencji, warsztatów czy szkoleń na tematy funduszowe lub innych wydarzeń informacyjno-promocyjnych. Będzie można też liczyć na pomoc Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju: bezpłatne udostępnienie publikacji, broszur tematycznych czy roll-upów.  

Pula środków przeznaczonych na konkurs to 800 000 złotych.

Zgłoszenia

Oferty można składać w dwóch turach: 

  • I tura – do 15 kwietnia 2019 roku; 
  • II tura – od 3 czerwca do 24 czerwca 2019 roku.

Formularz ofertowy, jak i pozostała dokumentacja dostępne są na stronie: funduszeeuropejskie.gov.pl.

Źródło: Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju