Rekrutacja do „Zbuduj własną ścieżkę kariery z POWER-em!”

Kategoria: Działania promocyjne
25.09.2020
Trwa nabór uczestników do projektu "Zbuduj własną ścieżkę kariery z POWER-em!”, prowadzonego przez AMD GROUP Michał Drymajło.

Celem projektu jest podniesienie poziomu aktywizacji oraz mobilności zawodowej osób młodych w województwie małopolskim, poprzez objęcie ich kompleksowym wsparciem dostosowanym do indywidualnych potrzeb i możliwości.

W projekcie mogą wziąć udział osoby w wieku 15 – 29 lat, spełniające poniżej wskazane kryteria:

1. Nie pracujesz, nie uczysz się w trybie dziennym i należysz do jednej z grup:

  • Jesteś osobą mieszkająca na terenie wiejskim,
  • lub opiekujesz się dzieckiem i chcesz wrócić do pracy,
  • lub jesteś osobą z niepełnosprawnościami.

2. Jesteś obcokrajowcem, przyjechałeś do Małopolski lub

3. Szukasz lepszej pracy - masz polskie obywatelstwo i byłeś do pół roku temu za granicą i pracowałeś tam, a teraz wróciłeś do Małopolski.

Uczestnicy mogą liczyć na:

  • Opracowanie indywidualnej ścieżki zawodowej z doradcą,
  • grupowe warsztaty zawodowe,
  • pomoc w szukaniu ofert pracy,
  • szkolenia, 
  • staże,
  • finansowe wsparcie w związku ze znalezieniem pracy poza miejscem zamieszkania.

Więcej informacji można uzyskać na stronie: http://www.amd-group.pl/  oraz kontaktując się z Biurem Projektu.

Dane kontaktowe

Adres: ul. Drukarska 8/14g, 30-348 Kraków.
E-mail: zwskmalopolska@gmail.com.
Telefon: 696 562 905.

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego - Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.