Rekrutacja do „Proaktywni z POWER-em!”

Kategoria: Działania promocyjne
23.11.2020
Trwa nabór uczestników do projektu „Proaktywni z POWER-em!”, prowadzonego przez Fundacje Rozwoju Kompetencji i Przedsiębiorczości PROAKTYWNI.

Projekt „Proaktywni z POWER-em” skierowany jest do osób w wieku 18 – 29 lat, zamieszkujących lub pracujących na terenie wsparcia tj. mieszkańcy miasta Krakowa lub powiatu krakowskiego, wielickiego, wadowickiego, proszowickiego, olkuskiego, miechowskiego, myślenickiego.

Potencjalni uczestnicy muszą spełniać poniżej wskazane kryteria:

1. Jesteś imigrantem, reemigrantem, należącym przynajmniej do jednej z grup:

 • Bierni zawodowo, 
 • bezrobotni, 
 • pracujący.

2.  Jesteś osobą bierną zawodowo (włącznie z osobami należącymi do kategorii NEET), należysz do przynajmniej jednej z grup:

 • Zamieszkujący obszar wiejski (wg. DEGURBA) poza ZIT,
 • rodzice powracający na rynek pracy, 
 • osoby z niepełnosprawnościami.

Uczestnicy mogą liczyć na:

 • Płatne staże z możliwością zatrudnienia,
 • udział w bezpłatnych warsztatach i szkoleniach zawodowych dopasowanych do potrzeb i predyspozycji uczestników,
 • wsparcie ze strony osobistego opiekuna i innych specjalistów,
 • nabycie nowych umiejętności zawodowych,
 • indywidualne doradztwo zawodowe,
 • bony szkoleniowe,
 • bony na zatrudnienie, 
 • bony na zasiedlenie.

Więcej informacji można uzyskać na stronie: https://fundacjaproaktywni.pl/projekt/proaktywni-z-power-em/  oraz kontaktując się z Biurem Projektu.

Dane kontaktowe

Adres: pl. Sikorskiego 231-115 Kraków
E-mail: biuro@fundacjaproaktywni.pl.
Telefon: 12 200 21 77.

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego - Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.

Załączniki

1. Plakat projektu "Proaktywni z POWER-em!"  (PDF, 12 MB)