Poznaj skład Kapituły Małopolskiej Nagrody Rynku Pracy

Kategoria: Wydarzenia
01.02.2019
11 lutego 2019 r. w Krakowie poznamy tegorocznych laureatów Małopolskiej Nagrody Rynku Pracy. Oceny zgłoszonych kandydatur dokona Kapituła złożona z reprezentantów Zarządu Województwa Małopolskiego oraz instytucji z obszaru gospodarki, rynku pracy, edukacji.

Osoby pracujące nad dokumentami przy laptopach - Pixabay-001.jpg

Oto skład Kapituły Małopolskiej Nagrody Rynku Pracy:

 1. Tomasz Urynowicz - wicemarszałek województwa małopolskiego - przewodniczący. 
 2. Marta Malec-Lech - członek Zarządu Województwa Małopolskiego. 
 3. Alina Paluchowska - p.o. dyrektora Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Krakowie - wiceprzewodnicząca. 
 4. Wioletta Wilimska - dyrektor Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Krakowie - wiceprzewodnicząca. 
 5. Jan Tadeusz Duda - I wiceprzewodniczący Komisji Edukacji, Kultury Fizycznej, Sportu i Turystyki Sejmiku Województwa Małopolskiego. 
 6. Rafał Kosowski - II wiceprzewodniczący Komisji Rozwoju Regionu, Promocji i Współpracy z Zagranicą Sejmiku Województwa Małopolskiego. 
 7. Andrzej Wójcik - przewodniczący Komisji ds. Skarg, Wniosków i Petycji Sejmiku Województwa Małopolskiego. 
 8. Marek Piwowarczyk - przewodniczący Wojewódzkiej Rady Rynku Pracy. 
 9. Andrzej Zając - przewodniczący Konwentu Dyrektorów Powiatowych Urzędów Pracy z Małopolski, dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Bochni. 
 10. Marian Bryksy - prezes Zarządu Małopolskiego Związku Pracodawców Lewiatan. 
 11. Agnieszka Czmyr-Kaczanowska - członek Zarządu Fundacji "Mamo pracuj". 
 12. Elżbieta Banach - prezes Spółdzielni Socjalnej "Okno na świat".

Przypominamy, że celem nagrody jest promowanie osób inicjujących przedsięwzięcia wspierające rynek pracy województwa małopolskiego i rozwój zawodowy Małopolan oraz pracodawców inwestujących w pracowników i sprzyjających godzeniu życia zawodowego z prywatnym.

Małopolska Nagroda Rynku Pracy zostanie przyznana osobom realizującym inicjatywy w Małopolsce oraz pracodawcom mającym siedzibę lub miejsce prowadzenia działalności w województwie małopolskim w następujących kategoriach:

 1. Osobowość Rynku Pracy – dla osoby inicjującej przedsięwzięcia, które wspierają małopolskich pracodawców i pracowników, niwelują problemy i niedostatki rynku pracy lub promują dobre praktyki służące polepszeniu sytuacji mieszkańców regionu na rynku pracy, a także zwiększeniu konkurencyjności podmiotów gospodarczych województwa małopolskiego.
 2. Małopolski Pracodawca Roku.

W tej kategorii przewidziano dwie nagrody:

 1. Małopolski Pracodawca Wspierający Rozwój Pracowników – dla pracodawcy, który inwestuje w rozwój zawodowy pracowników i wspiera ich w podnoszeniu kwalifikacji, zapewnia stabilność zatrudnienia i wywiązuje się ze swoich zobowiązań wobec pracowników, a także stosuje między innymi rozwiązania sprzyjające zarządzaniu wiekiem w firmie oraz adaptacji nowych pracowników w miejscu pracy. 
 2. Małopolski Pracodawca Przyjazny Rodzinie – dla pracodawcy, który wykraczając poza obowiązki uregulowane w powszechnie obowiązujących przepisach prawa pracy, stosuje również inne rozwiązania mające na celu wsparcie pracowników w godzeniu życia zawodowego z rodzinnym.

Organizatorami konkursu są: Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie i Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie. 

fot. Pixabay