PO WER szansą dla osób młodych

Kategoria: Wydarzenia
23.02.2015
Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie uruchomił pulę ponad 95 mln złotych z Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER)

game-figure-598036_640.jpg

O pierwsze pieniądze będą mogły wnioskować powiatowe urzędy pracy z Małopolski. Przeznaczą je na podniesienie aktywności zawodowej Małopolan w wieku 18-29 lat, pozostających bez pracy i zarejestrowanych w PUP. W ramach pierwszego naboru pomoc kierowana będzie do tzw. osób NEET, czyli nie pracujących, nie uczących się i nie szkolących.

Powiatowe urzędy pracy będą mogły składać wnioski od 9 do 16 marca br. do WUP w Krakowie. Młodzi mieszkańcy Małopolski skorzystają z pomocy urzędów prawdopodobnie już na początku kwietnia, wtedy też zostaną podpisane umowy pomiędzy WUP i PUP.

Program nakierowany jest przede wszystkim na indywidualną pomoc. Osoby bezrobotne będą wspierane między innymi stażami, szkoleniami i innymi formami dokształcania się. Dzięki temu będą w stanie zdobyć niezbędne do podjęcia pracy doświadczenie lub przekwalifikować się – zgodnie z potrzebami pracodawców. Program promuje dobrej jakości pracę, czyli zatrudnienie na umowę o pracę na co najmniej trzy miesiące lub umowę cywilnoprawną – też na minimum kwartał. Średnie miesięczne wynagrodzenie za ten okres nie może być niższe od płacy minimalnej i musi uwzględniać składki zdrowotne i ubezpieczeniowe. Program ma również służyć rozwojowi przedsiębiorczości oraz podejmowania działalności na własny rachunek.

Osoby, które nie są zarejestrowane w PUP, a pozostają bez pracy, będą mogły skorzystać z pomocy instytucji, które wezmą udział w konkursie ogłoszonym przez WUP Kraków w drugim kwartale 2015 r.

PO WER 2014-2020 to nowe przedsięwzięcie finansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Województwo małopolskie otrzyma w nowej perspektywie unijnej ponad 190 mln euro. Program w Małopolsce obejmie pomocą blisko 70 tysięcy młodych ludzi, w tym prawie 60 tysięcy bezrobotnych (z czego niemal 23 tysiące trwale) i 10 tysięcy zawodowo biernych.

Sytuacja ludzi młodych na rynku pracy jest bardzo trudna, w województwie małopolskim bez pracy pozostaje obecnie ponad 53 tysiące osób do 30. roku życia. Na koniec stycznia w regionie Małopolski bez pracy pozostawało łącznie ponad 145 tysięcy osób.

Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie