POWER dla młodych Małopolan

Kategoria: Działania promocyjne
02.09.2020
Trwa kampania internetowa promująca Program Wiedza Edukacja Rozwój w Małopolsce.

W sierpniu ruszyła kolejna edycja kampanii internetowej promującej Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój (POWER) w Małopolsce. Kontynuacja działań promocyjnych pod znanym z poprzedniego roku hasłem Jesteś Powerful potrwa do listopada.

Komunikaty kierowane są do osób pomiędzy 15. a 29. rokiem życia, niepracujących, nie szkolących się i nie uczących. Informacje mają dotrzeć także do młodych Polaków, pracujących lub bez pracy, którzy powrócili z emigracji, imigrantów przed 30-stką osiedlających się w Małopolsce oraz do mieszkańców regionu, którzy odchodzą z rolnictwa, ich rodzin, osób ubogich pracujących, pracowników zatrudnionym na umowach krótkoterminowych, a także pracujących w ramach umów cywilno-prawnych.

Formy pomocy oferowane w ramach programu obejmują m. in. staże, szkolenia oraz różne rodzaje dokształcania się. Dzięki temu młodzi ludzie mają możliwość podniesienia swoich kwalifikacji lub nabycia nowych umiejętności, które pozwolą odpowiadać na potrzeby pracodawców. 

Efektem kampanii ma być dotarcie z informacją o źródłach i formach wsparcia na rynku pracy do jak największej liczby młodych Małopolan oraz zachęcenie ich do skorzystania z dostępnej, zindywidualizowanej pomocy.

Na stronie jestespowerful.pl można znaleźć aktualne informacje o trwających rekrutacjach do projektów oraz inspirujące historie młodych osób, którym POWER pomógł odnaleźć się na rynku pracy. O naborach do projektów można dowiedzieć się także z portali z ogłoszeniami o pracę.

Promocję programu wspiera zaproszony do współpracy youtuber, Artur Filipowicz, działający w sieci pod nazwą Topowa Dycha. Influencer promuje program na swoim kanale YouTube, poprzez Instagrama oraz Facebooka.

Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój jest przedsięwzięciem finansowanym ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. W latach 2014-20 Małopolska otrzyma ponad 800 mln zł, a pomocą zostanie objętych 73 tys. młodych ludzi.

Działania można śledzić:

Instagram: jestespowerful
Kanał na YouTubie: WUP w Krakowie
www.jestespowerful.pl