POWER dla młodych - trwają rekrutacje do projektów

Kategoria: Działania promocyjne
15.04.2021
W Małopolsce wciąż trwają rekrutacje do projektów realizowanych w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój. Oferta skierowana jest do mieszkańców regionu, którzy mają mniej niż 30 lat i chcieliby rozwijać swoją karierę zawodową.

Jeśli jesteś pomiędzy 15. a 29. rokiem życia i interesuje Cię skorzystanie z programu, zapoznaj się z informacjami zamieszczonymi poniżej.

Możesz wziąć udział, jeśli jesteś:

  • Osobą, która nie pracuje, nie szkoli się i nie uczy się;  
  • osobą pracującą lub bez pracy, która powróciła z emigracji, 
  • imigrantem osiedlającym się w Małopolsce;  
  • mieszkańcem regionu, który odchodzi z rolnictwa lub członkiem rodziny osoby odchodzącej z rolnictwa;  
  • osobą ubogą pracującą; 
  • pracownikiem zatrudnionym na umowie krótkoterminowej; 
  • osobą pracującą w ramach umowy cywilno-prawnej.

Formy wsparcia 

Formy pomocy oferowane w ramach poszczególnych projektów obejmują m. in. staże, szkolenia oraz różne rodzaje dokształcania się. Dzięki temu możesz podnieść swoje kwalifikacje lub nabyć nowe umiejętności, które pozwolą odpowiadać na potrzeby pracodawców. Istnieje także możliwość otrzymania dotacji na otwarcie własnego biznesu.  

Skąd wiedzieć, w którym projekcie mogę wziąć udział? 

Jeśli jesteś zainteresowany uczestnictwem w projekcie, zachęcamy do wypełnienia krótkiego formularza. Po udzieleniu odpowiedzi na pytania, pojawi się lista projektów, do których możesz aplikować. 

Zapraszamy także na podstronę z listą wszystkich projektów, do których trwa nabór.

Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój jest przedsięwzięciem finansowanym ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.