Power dla młodych

Kategoria: Działania promocyjne
28.07.2020
Młodzi Małopolanie wciąż mogą skorzystać ze wsparcia w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.

Małopolska jest jednym z trzech województw o największym udziale osób młodych w ogólnej liczbie ludności – zamieszkuje ją 1,1 mln osób poniżej 30 roku życia, co stanowi 34% mieszkańców całego województwa.

Stopa bezrobocia w regionie uległa podwyższeniu w stosunku do zeszłego roku i wynosi 5,1 proc. Na zaistniałą sytuację wpływ miał wybuch pandemii wirusa Covid-19. Od początku epidemii Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie podejmował działania mające na celu minimalizację szkód związanych z rozprzestrzenianiem wirusa oraz jego wpływem na bezrobocie. Prócz uruchomienia Tarczy Antykryzysowej, w ofercie urzędu od wielu lat znajdują się usługi oraz produkty umożliwiające wejście lub powrót na rynek pracy. Od 2014 roku trwa Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój (POWER), pomagający młodym w wejściu na rynek pracy.

W Małopolsce realizowane są projekty, wybrane w konkursach ogłaszanych przez Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie. Od początku realizacji POWER z pomocy skorzystało  51 200 tys. osób. Uczestnikami programu mogą być osoby pomiędzy 15. a 29. rokiem życia, które nie pracują, nie uczą się oraz nie szkolą się. W zeszłym roku pojawiła się możliwość udziału w projektach młodych Polaków, pracujących lub bez pracy, którzy powrócili z emigracji oraz imigrantów przed 30-stką, głównie z Ukrainy, osiedlających się w Małopolsce. W tym roku grupa osób mogących skorzystać z programu rozszerzyła się o kolejne osoby. Nowe założenia pozwalają na udzielanie wsparcia osobom odchodzącym z rolnictwa oraz ich rodzinom (w konkursie na projekty subregionalne), a także osobom ubogim pracującym, pracownikom zatrudnionym na umowach krótkoterminowych oraz pracującym w ramach umów cywilno-prawnych (w projekcie własnym WUP o nazwie Łap skilla!).

W sierpniu ruszy tegoroczna edycja kampanii internetowej, której celem będzie promowanie programu oraz możliwości, które daje. Uruchomiona podczas zeszłorocznej akcji promocyjnej strona internetowa jestespowerful.pl zapewnia dostęp do informacji o aktualnych rekrutacjach do projektów. Na stronie znajdują się także inspirujące historie osób, które skorzystały z dofinansowania, co pomogło im stać się aktywnymi na rynku pracy.

Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój jest przedsięwzięciem finansowanym ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. W latach 2014-20 Małopolska otrzyma ponad 800 mln zł, a pomocą zostanie objętych 73 tys. młodych ludzi.