POWER 2021 – ruszają rekrutacje!

Kategoria: Działania promocyjne
01.04.2021
W Małopolsce rozpoczyna się rekrutacja w projektach skierowanych do osób młodych zainteresowanych otrzymaniem dotacji na otwarcie działalności gospodarczej.

Dla kogo?

Rekrutacje kierowane są do osób spełniających warunki wskazane poniżej:

  • Osoby fizyczne w wieku 18-29 lat zamieszkałe (w rozumieniu Kodeksu Cywilnego) na terenie województwa małopolskiego, które utraciły zatrudnienie po 1 marca 2020 r. w wyniku COVID-19: bierne zawodowo lub bezrobotne niezarejestrowane w urzędzie pracy,
  • osoby, które nie prowadziły działalności gospodarczej w ostatnich 12 miesiącach.

Formy wsparcia

Uczestnicy projektów mogą liczyć na:

  • Szkolenia przed rozpoczęciem działalności gospodarczej,
  • pomoc w przygotowaniu biznesplanu,
  • 23 050 zł bezzwrotnej dotacji na założenie własnej firmy,
  • dofinansowanie na pokrycie kosztów bieżących firmy w pierwszych 6 miesiącach jej prowadzenia (wsparcie pomostowe finansowe).

Oferowane wsparcie finansowane jest z Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Lista projektów realizowanych w poszczególnych subregionach:

SUBREGION KRAKOWSKI – OBSZAR METROPOLITARNY

obejmujący miasto Kraków oraz powiaty: bocheński, krakowski, miechowski, myślenicki, proszowicki, wielicki

Projekt „Przedsiębiorca z PO WERem!” - Agencja Rozwoju Małopolski Zachodniej S.A. w partnerstwie z Centrum Biznesu Małopolski Zachodniej Sp. z o.o. oraz Społeczną Szkołą Zarządzania i Handlu.

Link do strony projektu: http://armz.pl/przedsiebiorca-z-po-werem/

SUBREGION TARNOWSKI

obejmujący powiaty: brzeski, dąbrowski, miasto Tarnów, tarnowski

Projekt „Z POWER-em w samozatrudnienie” - Fundacja im. Hetmana Jana Tarnowskiego w partnerstwie z Podkarpacką Agencją Konsultingowo Doradcza Sp. z o. o.

Link do strony projektu: https://zpoweremwsamozatrudnienie.pl/

SUBREGION SĄDECKI

obejmujący powiaty: gorlicki, limanowski, miasto Nowy Sącz, nowosądecki

Projekt "Mój szef to ja, mój szef ma POWER" - Miasto Nowy Sącz – Nowosądecki Inkubator Przedsiębiorczości w partnerstwie z Centrum Zespołów Analityczno Strategicznych Sp. z o.o., Fundacją Rozwoju Regionu Rabka, Sądecką Izbą Gospodarczą

Strona projektu: https://power.mojszeftoja.pl/

SUBREGION PODHALAŃSKI

obejmujący powiaty: nowotarski, suski, tatrzański

Projekt „Podhalański Przedsiębiorca z POWERem!” - Fundacja Rozwoju Regionu Rabka w partnerstwie z Centrum Zespołów Analityczno Strategicznych Sp. z o.o..

Strona projektu: https://podhalanskiprzedsiebiorca.pl/ppp/

SUBREGION MAŁOPOLSKA ZACHODNIA

obejmujący powiaty: chrzanowski, olkuski, oświęcimski, wadowicki

Projekt „Firma z POWERem” - Centrum Biznesu Małopolski Zachodniej Sp. z o.o. w partnerstwie z Społeczną Szkołą Zarządzania i Handlu.

Strona projektu: http://cbmz.pl/firma-z-powerem