POWER 2020 - trwa konkurs na projekty dla młodych bez pracy

29.04.2020
Jeszcze do 25 maja agencje zatrudnienia i organizacje pozarządowe mogą składać wnioski o dofinansowanie projektów wspierających młodych w znalezieniu pracy. Wnioski przyjmuje Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie.

34 procent mieszkańców Małopolski nie ukończyło 30 lat. Stopa bezrobocia w regionie do tej pory utrzymywała się na poziomie 4,3 proc. Wśród bezrobotnych 28 proc. to osoby do 29. roku życia.

Konkurs o wartości 40 mln zł został ogłoszony w związku z realizacją w Małopolsce Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.

Konkurs podzielono na 6 subregionów, do których trafią kwoty:

- Miasto Kraków: 7,2 mln zł,

- Krakowski Obszar Metropolitalny: 7,4 mln zł,

- Subregion Tarnowski: 6,8 mln zł,

- Subregion Sądecki: 7,6 mln zł,

- Subregion Podhalański: 5,2 mln zł,

- Subregion Małopolska Zachodnia: 5,8 mln zł.

Do dofinansowania zostanie wybranych 12 projektów, po 2 w każdym subregionie.

- Pomoc w znalezieniu pracy trafi do osób pomiędzy 15. a 29. rokiem życia, które poszukują zatrudnienia i chcą pracować. Nowością tegorocznego konkursu jest możliwość udziału w nim także młodych Polaków, pracujących lub bez pracy, którzy wrócili z emigracji oraz imigrantów przed 30-stką, głównie z Ukrainy, osiedlających się w Małopolsce – informuje wicemarszałek Tomasz Urynowicz.

Program oferuje indywidualną pomoc i współpracę uczestników z doradcami zawodowymi. Dla młodych przygotowano staże, szkolenia oraz inne formy dokształcania się, dzięki którym będą w stanie zdobyć doświadczenie lub kwalifikacje, zgodnie z potrzebami pracodawców.

Od początku realizacji POWER z pomocy skorzystało już prawie 47 tys. Małopolan, w tym ponad 26,5 tys. kobiet i 20 tys. mężczyzn. Najczęściej młodzi pochodzili z powiatów nowosądeckiego i tarnowskiego.

Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój jest przedsięwzięciem finansowanym ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. W latach 2014-20 Małopolska otrzyma ponad 800 mln zł, a pomocą zostanie objętych prawie 80 tys. młodych ludzi.

Szczegóły konkursu