Potrafisz?

Kategoria: Działania promocyjne
22.11.2016
Chcesz zdobyć nowe kwalifikacje i praktyczne doświadczenie zawodowe? Może marzysz o własnej firmie? Pokaż, że potrafisz.

Tak potrafie.jpg

"Tak, potrafię!" to projekt realizowany przez Związek Centralny Dzieła Kolpinga w Polsce, w którym mogą wziąć udział osoby do 29. roku życia, zamieszkałe na terenie Małopolski, które:

 • nie pracują i nie są zarejestrowane w urzędzie pracy (są bierne zawodowo),
 • nie kształcą się w trybie stacjonarnym (dziennym),
 • nie szkolą się (w okresie ostatnich 4 tygodni). 

Uczestnicy projektu mogą skorzystać z następujących form wsparcia:

 • pomoc w określeniu planów zawodowych poprzez tworzenie Indywidualnego Planu Działania,
 • zdobycie doświadczenia zawodowego poprzez udział w 4- lub 6-miesięcznym stażu u pracodawcy,
 • podniesienie kompetencji zawodowych poprzez udział w szkoleniu zakończonym uzyskaniem kwalifikacji/uprawnień,
 • możliwość otrzymania dotacji na rozpoczęcie działalności gospodarczej,
 • oferta pośrednictwa pracy i kompleksowej pomocy,
 • zwrot kosztów dojazdu, materiały na zajęcia, poczęstunek podczas zajęć,
 • stypendium stażowe,
 • stypendium szkoleniowe. 

Udział w inicjatywie jest bezpłatny.

Szczegółowe informacje dotyczące projektu realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój - Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych można znaleźć na stronie http://www.takpotrafie.kolping.pl/.

Źródło: Związek Centralny Dzieła Kolpinga w Polsce