Polajkuj aktywność zawodową!

Kategoria: Działania promocyjne
26.06.2018
Vision Consulting Sp. z o.o. zachęca do udziału w projekcie "Polajkuj aktywność zawodową", w ramach którego dostępne są m.in. staże i szkolenia zawodowe.

Biznes - Pixabay.jpg

Projekt jest skierowany do 24 osób młodych, wyłącznie biernych zawodowo, w tym z niepełnosprawnościami, w wieku 18-29 lat, które nie uczestniczą w kształceniu i szkoleniu – tzw. młodzież NEET i mieszkają w Małopolsce.

W ramach inicjatywy uczestnicy mogą skorzystać z różnych form pomocy: 

  • identyfikacja potrzeb uczestników projektu oraz diagnozowanie możliwości w zakresie doskonalenia zawodowego; 
  • pośrednictwo pracy; 
  • szkolenia zakończone nabyciem kompetencji/uzyskaniem kwalifikacji; 
  • 3-miesięczne staże zawodowe.

Szczegółowe informacje o projekcie realizowanym w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój można: 

Fot. Pixabay

Źródło: vision-consulting.pl