Podsumowanie POWER w subregionie nowosądeckim

25.10.2023
Z inicjatywy Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Krakowie 20 października 2023 roku w Powiatowej i Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej im. Wiktora Bazielicha w Starym Sączu odbyło się spotkanie podsumowujące realizację Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój w subregionie nowosądeckim.

Wyróżnieni zostali Beneficjenci i projekty zakwalifikowane na listę dobrych praktyk. W spotkaniu uczestniczyli Arkadiusz Psica - dyrektor, Michał Kądziołka - wicedyrektor WUP, Jacek Lelek - burmistrz Starego Sącza, a także starostowie, dyrektorzy Powiatowych Urzędów Pracy i przedstawiciele instytucji z Małopolski.

W gronie wyróżnionych znalazła się Szkoła Górska Niepubliczna Placówka Kształcenia Ustawicznego oraz Powiatowe Urzędy Pracy z: Gorlic, Limanowej, Nowego Targu, Zakopanego, dla Powiatu Nowosądeckiego oraz Sądecki Urząd Pracy w Nowym Sączu. Podczas spotkania zwrócono uwagę na wysoki poziom projektów dotyczących wsparcia osób młodych, biernych zawodowo, w tym osób z niepełnosprawnościami, którzy nie uczestniczą w kształceniu i szkoleniu.

Głównym celem Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 było zwiększenie możliwości zatrudnienia oraz jego utrzymania przez osoby młode do 29 roku życia, w tym w szczególności osoby bez pracy, które nie uczestniczą w kształceniu i szkoleniu (tzw. młodzież NEET).

W Nowym Sączu i powiatach: Nowosądeckim, Gorlickim, Limanowskim, Nowotarskim oraz Tatrzańskim wsparcia udzielono niemal 28 000 osobom, w tym 600 z niepełnosprawnościami. Dominującymi formami pomocy były staże, praktyki, szkolenia i kursy oraz dotacje na założenie firmy.