Opieka nad dziećmi w wieku do lat 3 - wsparcie szkoleniowe makroregionu południowego

Kategoria: Działania promocyjne
22.06.2020
Trwa rekrutacja uczestników do projektu „Wsparcie szkoleniowe dla podmiotów niegminnych makroregionu południowego, którzy planują utworzenie i prowadzenie instytucji opieki nad dziećmi do lat 3”.

Fotografia przedstawia kawałek twarzy i ręki dziecka, trzymającego w niej kredkę. Dziecko pochylone nad stołem rysuje kredką na kartce. Obok leżą kolorowe kredki.

Projekt skierowany jest do przedstawicieli podmiotów niegminnych, planujących założenie i prowadzenie instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat trzech, pochodzących z gmin zamieszkałych przez mniej niż 5 tysięcy osób.

Uczestnictwo w inicjatywie wiąże się z odbyciem szkoleń wyposażających w wiedzę z zakresu opieki oraz edukacji dzieci w wieku wczesnodziecięcym, zapewnia również nabycie informacji dotyczących prowadzenia instytucji opiekuńczo-wychowawczych.


Szczegółowy profil uczestnika

  • Osoby fizyczne, przedstawiciele osób prawnych i jednostek nieposiadających osobowości prawnej, którzy planują utworzyć i prowadzić żłobek lub klub dziecięcy.
  • Przedstawiciele osób prawnych i jednostek nieposiadających osobowości prawnej, którzy planują zatrudnienie dziennego opiekuna.
  • Osoby planujące pracę jako dzienny opiekun w ramach działalności prowadzonej na własnych rachunek.

Zakres szkoleń

  • Przygotowanie biznesplanu – 16 godzin.
  • Organizacja opieki nad dziećmi do lat 3 – 16 godzin.
  • Finansowanie instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 – 16 godzin.
  • Współpraca publiczno-prywatna – 8 godzin.

Co zrobić, by dołączyć?

Aby zapisać się na szkolenie należy wypełnić oraz przesłać formularz rekrutacyjny dostępny na stronie internetowej projektu - zakładka „Wsparcie szkoleniowe JST makroregionu południowego”.  

Kontakt możliwy również poprzez e-mail: zlobki@zlobki-poludnie.pl

Udział w projekcie jest bezpłatny, obowiązują jednak zapisy. 

Dodatkowe informacje znajdą Państwo na ulotce udostępnionej poniżej.


Dokumenty


Fot.
Pixabay