Odwołane spotkanie informacyjne dla potencjalnych Wnioskodawców dotyczące konkursu w ramach POWER

Kategoria: Wydarzenia
11.03.2020
Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie odwołuje spotkanie informacyjne dla potencjalnych Wnioskodawców dotyczące konkursu w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Osi Priorytetowej I Rynek pracy otwarty dla wszystkich, Działania 1.2 Wsparcie osób młodych na regionalnym rynku pracy, Poddziałania 1.2.1 Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Spotkanie zaplanowane było na 16 marca 2020 r. W najbliższym czasie zamieścimy na stronie internetowej prezentację zawierającą najważniejsze informacje o konkursie. Pytania dotyczące naboru można kierować pisemnie lub telefonicznie do WUP w Krakowie, Plac na Stawach 1, 30-107 Kraków, efs@wup-krakow.pl, tel. 12 428 78 05 – Katarzyna Kacprzak lub Sylwia Pawłowska.