Mój zawód, moja przyszłość, mój sukces!

Kategoria: Działania promocyjne
25.11.2016
150 osób otrzyma wsparcie w ramach projektu STAD "Mój zawód, moja przyszłość, mój sukces". Jego uczestnicy nabędą m.in. nowe kwalifikacje zawodowe dzięki udziałowi w szkoleniach zawodowych.

PO WER.jpg

Projekt ma na celu poprawę zdolności do zatrudnienia oraz podniesienie poziomu aktywności zawodowej osób młodych. Jest adresowany do 150 osób (100 kobiet i 50 mężczyzn), którzy łącznie spełniają następujące kryteria:

  • mieszkają w Małopolsce, 
  • w momencie przystąpienia do projektu nie ukończyły 29. roku życia; 
  • są osobami biernymi zawodowo (nie pracują i nie są zarejestrowane w urzędzie pracy jako osoby bezrobotne), 
  • w momencie przystąpienia do projektu nie uczestniczą w kształceniu lub w szkoleniu.

Korzyści płynące z uczestnictwa w inicjatywie:

  • wyznaczenie konkretnej i sprecyzowanej ścieżki rozwoju zawodowego przy wsparciu doświadczonych ekspertów; 
  • możliwość zdobycia nowych kwalifikacji zawodowych - udział w bezpłatnych, certyfikowanych szkoleniach i kursach zawodowych; 
  • udział w płatnych stażach i praktykach w firmach - gratyfikacja finansowa w postaci stypendiów szkoleniowych i stypendiów stażowych; 
  • zdobycie zatrudnienia.

Więcej informacji o projekcie realizowanym w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój - Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych znajduje się na stronie http://www.mlodzidopracy.pl/.

Źródłohttp://www.mlodzidopracy.pl/