Młodzi z subregionu sądeckiego z szansą na rozwój zawodowy

Kategoria: Działania promocyjne
05.07.2018
510 młodych mieszkańców subregionu sądeckiego otrzyma pomoc, dzięki której będą mogli podnieść swoje kwalifikacje zawodowe lub znaleźć pracę. To wszystko w ramach projektu "Korona Sądecka dla młodych".

Praca - Pixabay.jpg

Projekt jest adresowany do osób w wieku od 15 do 29 lat, biernych zawodowo, bez pracy, które nie uczestniczą w kształceniu i szkoleniu (młodzież NEET) z Nowego Sącza i powiatów: nowosądeckiego, limanowskiego i gorlickiego.

W ramach niego przewidziano następujące formy wsparcia:

  • identyfikacja potrzeb i diagnoza możliwości;
  • poradnictwo zawodowe;
  • pośrednictwo pracy;
  • granty na utworzenie stanowiska pracy w formie telepracy;
  • szkolenia i egzaminy;
  • staże;
  • dotacje.

Szczegółowe informacje odnośnie inicjatywy realizowanej przez LGD "Korona Sądecka" w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój znajdują się na stronie: www.lgdkoronasadecka.pl.

Fot. Pixabay

Źródło: www.lgdkoronasadecka.pl