Małopolskie Partnerstwo na rzecz Osób Młodych: Co zrealizowano w 2018 r.?

Kategoria: Wydarzenia
11.12.2018
7 grudnia 2018 r. w TAURON Arenie Kraków odbyło się spotkanie podsumowujące działania Małopolskiego Partnerstwa na rzecz Osób Młodych w bieżącym roku.

Spotkanie podsumowujące działania Małopolskie Partnerstwa na rzecz Osób Młodych-001.jpg

W trakcie wydarzenia o swojej codziennej pracy opowiedzieli przedstawiciele Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krakowie oraz Okręgowego Inspektoratu Służby Więziennej, należący do Partnerstwa od 2018 r. 

Małopolskie Partnerstwo na rzecz Osób Młodych w 2018 r. 

Miniony rok sprzyjał wymianie doświadczeń oraz poszerzaniu kompetencji. Zorganizowano dwa spotkania Zespołu Koordynującego - w maju i sierpniu. Podczas tych wydarzeń zwrócono uwagę na takie kwestie jak: jakość doradztwa edukacyjno-zawodowego, działania na rzecz młodzieży w subregionach oraz konieczność zdiagnozowania i wypracowania metod pracy z grupą, która doświadcza szczególnych problemów na rynku pracy, tzw. NEETs. 

W odpowiedzi na zapotrzebowanie Partnerów w październiku 2018 r. zorganizowano dwudniowe warsztaty szkoleniowe pt. "Design thinking w praktyce – praca nad innowacjami mającymi wesprzeć młodych ludzi w płynnym przejściu z edukacji do pracy". Celem szkolenia było wypracowanie innowacyjnych metod pracy z młodzieżą.