Laureaci Małopolskiej Nagrody Rynku Pracy nagrodzeni

Kategoria: Wydarzenia
06.02.2018
5 lutego 2018 r. po raz 2. wręczono Małopolską Nagrodę Rynku Pracy - wyróżnienie potwierdzające aktywną postawę, honorujące osoby inicjujące przedsięwzięcia wspierające rynek pracy województwa małopolskiego i rozwój zawodowy Małopolan oraz pracodawców.

Małopolska Nagroda Rynku Pracy 2018.JPG

Statuetki przyznano w dwóch kategoriach: 

 1. Osobowość Rynku Pracy - dla osoby, która jest inicjatorem, promotorem działalności wspierającej małopolskich pracodawców i pracowników. Tym tytułem została nagrodzona działalność wyróżniająca się na tle innych i związana z aktualnymi potrzebami rynku pracy oraz mająca na celu niwelowanie jego problemów i niedostatków lub promowanie dobrych praktyk służących polepszeniu sytuacji mieszkańców regionu na rynku pracy, a także zwiększeniu konkurencyjności podmiotów gospodarczych województwa małopolskiego.
 2. Małopolski Pracodawca Roku:
 • Małopolski Pracodawca Wspierający Rozwój Pracowników - dla pracodawcy, który inwestuje w rozwój zawodowy pracowników i wspiera ich w podnoszeniu kwalifikacji. Tym wyróżnieniem uhonorowano pracodawców zapewniających stabilność zatrudnienia i wywiązujących się ze swoich zobowiązań wobec pracowników, a także stosujących między innymi rozwiązania sprzyjające zarządzaniu wiekiem w firmie oraz adaptacji nowych pracowników w miejscu pracy;
 • Małopolski Pracodawca Przyjazny Rodzinie - dla pracodawcy, który wykraczając poza obowiązki uregulowane w powszechnie obowiązujących przepisach prawa pracy, stosuje również inne rozwiązania mające na celu wsparcie pracowników w godzeniu życia zawodowego z rodzinnym (nagroda przyznana przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie).

Laureatów w kategoriach Osobowość Rynku Pracy oraz Małopolski Pracodawca Roku – Małopolski Pracodawca Wspierający Rozwój Pracowników wyłoniła Kapituła w składzie: 

 • Stanisław Sorys - wicemarszałek województwa małopolskiego - przewodniczący Kapituły, 
 • Alina Paluchowska – wicedyrektor Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Krakowie – wiceprzewodnicząca Kapituły,
 • Józef Bajdel – Okręgowy Inspektor Pracy w Krakowie – członek Kapituły,
 • Marek Piwowarczyk – przewodniczący Wojewódzkiej Rady Rynku Pracy – członek Kapituły,
 • Wioletta Wilimska – dyrektor Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Krakowie – członkini Kapituły,
 • Andrzej Zając - przewodniczący Konwentu Dyrektorów Powiatowych Urzędów Pracy – członek Kapituły.

Kapituła tytuł Osobowość Rynku Pracy 2018 przyznała Romanowi Ciepieli, prezydentowi miasta Tarnowa. W tej kategorii nominowani zostali również: Dorota Niemiec – dyrektor Urzędu Pracy Powiatu Krakowskiego oraz Piotr Synowiec – prezes Zarządu Kreatikon Sp. z o.o. 

Natomiast tytuł Małopolski Pracodawca Roku w kategorii Małopolski Pracodawca Wspierający Rozwój Pracowników otrzymała firma SumiRiko Poland Sp. z o.o. Ponadto wśród nominowanych znaleźli się: KAPS Sp. z o.o. oraz Urząd Miejski w Rabce-Zdroju.

Z kolei laureatów w kategorii Małopolski Pracodawca Roku – Małopolski Pracodawca Przyjazny Rodzinie wybrała Kapituła w składzie: 

 • Wioletta Wilimska - dyrektor Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Krakowie,
 • Wojciech Grzeszek – przewodniczący Komisji Polityki Prorodzinnej i Społecznej Sejmiku Województwa Małopolskiego,
 • Alina Paluchowska – wicedyrektor Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Krakowie,
 • Sylwia Bednarczyk-Mikuli – zastępca dyrektora Małopolskiego Centrum Przedsiębiorczości,
 • Aneta Kosiba – kierownik Działu Polityki Społecznej ROPS w Krakowie.

Tytułem Małopolski Pracodawca Roku - Małopolski Pracodawca Przyjazny Rodzinie uhonorowano firmy: Inventum Sp. z o.o., Laboratorium Kosmetyków Naturalnych Farmona Sp. z o.o. i ArcelorMittal Poland. Wyróżnienie otrzymał Luxoft Poland Sp. z o.o. 

Wręczenie nagród laureatom miało miejsce w trakcie Małopolskiej Konferencji Publicznych Służb Zatrudnienia w Teatrze Bagatela w Krakowie.

Zobacz zdjęcia z wydarzenia.