Kto otrzyma Małopolską Nagrodę Rynku Pracy 2019?

Kategoria: Wydarzenia
06.11.2018
Ruszyła 3. edycja Małopolskiej Nagrody Rynku Pracy. Do 11 stycznia 2019 roku można zgłaszać kandydatów w kategoriach Osobowość Rynku Pracy i Małopolski Pracodawca Roku. Organizatorami konkursu są Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie i Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie.

Nałożone na siebie ręce różnych ludzi wskazujące na sukces zespołowy - Pixabay.jpg

Celem nagrody jest promowanie osób inicjujących przedsięwzięcia wspierające rynek pracy województwa małopolskiego i rozwój zawodowy Małopolan oraz pracodawców inwestujących w pracowników i sprzyjających godzeniu życia zawodowego z prywatnym.

"Od wielu lat staramy się promować pracodawców, dla których ważnym elementem rozwoju firmy jest rozwój pracowników. Doceniając ich zaangażowanie we wzmacnianie potencjału kadr gospodarki, przyznajemy Małopolską Nagrodę Rynku Pracy w kategorii Małopolski Pracodawca Roku – Małopolski Pracodawca Wspierający Rozwój Pracowników" – podkreśla Jacek Pająk, dyrektor Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Krakowie. I dodaje: "Nagroda służy też zwróceniu uwagi opinii publicznej na osiągnięcia osób, które kreują trendy na małopolskim rynku pracy".

Małopolska Nagroda Rynku Pracy zostanie przyznana wspólnie przez Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie i Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie.

"Sposób, w jaki funkcjonujemy na rynku pracy, ma istotny wpływ na nasze życie rodzinne. Dlatego tak ważne jest tworzenie warunków do godzenia życia zawodowego z prywatnym. Jest to nie tylko ważny cel polityki społecznej, ale także priorytet tych przedsiębiorców i instytucji publicznych, które w praktyce urzeczywistniają zasady work – life balance. Firmy takie zasługują na miano przyjaznych rodzinie" – mówi Wioletta Wilimska, dyrektor Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Krakowie. "Województwo Małopolskie – Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie już od kilku lat wyróżnia tych pracodawców z Małopolski, którzy dbałość o pracowników stawiają na pierwszym miejscu przy opracowywaniu strategii zarządzania. Konkurs Małopolski Pracodawca Przyjazny Rodzinie już na stałe wpisał się w mapę wydarzeń Małopolski – zapraszam wszystkie firmy do ubiegania się o ten zaszczytny tytuł, przyznawany obecnie w ramach Małopolskiej Nagrody Rynku Pracy".

Na początku 2019 roku Małopolska Nagroda Rynku Pracy zostanie przyznana osobom realizującym inicjatywy w Małopolsce oraz pracodawcom mającym siedzibę lub miejsce prowadzenia działalności w województwie małopolskim.

Nagroda zostanie przyznana w następujących kategoriach:

  1. Osobowość Rynku Pracy – dla osoby inicjującej przedsięwzięcia, które wspierają małopolskich pracodawców i pracowników, niwelują problemy i niedostatki rynku pracy lub promują dobre praktyki służące polepszeniu sytuacji mieszkańców regionu na rynku pracy, a także zwiększeniu konkurencyjności podmiotów gospodarczych województwa małopolskiego.
  2. Małopolski Pracodawca Roku.

W tej kategorii zostaną przyznane dwie nagrody:

  1. Małopolski Pracodawca Wspierający Rozwój Pracowników – dla pracodawcy, który inwestuje w rozwój zawodowy pracowników i wspiera ich w podnoszeniu kwalifikacji, zapewnia stabilność zatrudnienia i wywiązuje się ze swoich zobowiązań wobec pracowników, a także stosuje między innymi rozwiązania sprzyjające zarządzaniu wiekiem w firmie oraz adaptacji nowych pracowników w miejscu pracy.
  2. Małopolski Pracodawca Przyjazny Rodzinie – dla pracodawcy, który wykraczając poza obowiązki uregulowane w powszechnie obowiązujących przepisach prawa pracy, stosuje również inne rozwiązania mające na celu wsparcie pracowników w godzeniu życia zawodowego z rodzinnym.

Zgłoszenia kandydatów do nagrody mają charakter otwarty – mogą być dokonywane do 11 stycznia 2019 roku przez instytucje, organizacje gospodarcze oraz przedsiębiorców za zgodą zgłoszonych, a także indywidualnie przez zainteresowane podmioty i osoby.

Co ważne, w kategorii Osobowość Rynku Pracy nie mogą zostać zgłoszone osoby, które we wcześniejszych edycjach zostały laureatami lub otrzymały nominację do nagrody, natomiast w kategorii Małopolski Pracodawca Roku nie mogą zostać zgłoszone podmioty, które we wcześniejszych edycjach zostały laureatami albo w poprzednich dwóch edycjach otrzymały nominację do nagrody lub wyróżnienie.

Wnioski o przyznanie nagrody w kategorii Osobowość Rynku Pracy oraz Małopolski Pracodawca Roku – Małopolski Pracodawca Wspierający Rozwój Pracowników należy składać w Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Krakowie, natomiast wnioski w kategorii Małopolski Pracodawca Roku – Małopolski Pracodawca Przyjazny Rodzinie – w Regionalnym Ośrodku Polityki Społecznej w Krakowie. Organizatorzy przyjmują wnioski mailowo, osobiście lub listownie.

Oceny zgłoszonych kandydatur dokona Kapituła złożona z reprezentantów Zarządu Województwa Małopolskiego oraz instytucji z obszaru gospodarki, rynku pracy, edukacji i polityki społecznej.

Laureaci zostaną wyłonieni podczas Małopolskiej Konferencji Publicznych Służb Zatrudnienia, która odbędzie się na przełomie stycznia i lutego 2019 roku w Krakowie.

Do pobrania:

Fot. Pixabay