Inwestują w przyszłość

Kategoria: Działania promocyjne
27.07.2017
Młodzi mieszkańcy powiatów oświęcimskiego i wadowickiego podnoszą swoje kwalifikacje zawodowe dzięki udziałowi w projekcie "Inwestycja młodych w przyszłość".

młodzi ludzie.JPG

Projekt jest adresowany do osób w wieku 15-29 lat, biernych zawodowo (niezarejestrowanych w urzędzie pracy) i bezrobotnych, zamieszkałych na terenach wiejskich w powiatach oświęcimskim i wadowickim (z wyłączeniem miasta Oświęcim i miasta Wadowice). 

Uczestnicy inicjatywy mogą skorzystać z następujących form wsparcia:

  • identyfikacja potrzeb - sporządzenie Indywidualnego Planu Działania,
  • szkolenia zawodowe,
  • staże u pracodawców,
  • indywidualne doradztwo zawodowe,
  • pośrednictwo pracy.

Projekt jest realizowany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.

Szczegółowe informacje dostępne są na stronie beneficjenta - Magnus Sp. z .o. o.