Fundusze Europejskie ratują życie

11.05.2019
10 maja w Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Krakowie odbyły się szkolenia z pierwszej pomocy z okazji VI Dni Otwartych Funduszy Europejskich. W szkoleniach uczestniczyła młodzież gimnazjalna oraz dorośli z Małopolski. Szkolenia poprowadził ratownik medyczny Grzegorz Wojtiuk z firmy MEDIC-HELP.

Uczestnicy szkolenia z pierwszej pomocy podczas praktycznych ćwiczeń.
Uczestnicy szkolenia z pierwszej pomocy 

Co to jest pierwsza pomoc i dlaczego powinniśmy się z niej szkolić?

Pierwsza pomoc to czynności podejmowane przez pierwszych świadków zdarzenia w celu ratowania osoby w stanie nagłego zagrożenia życia lub zdrowia. Wykonuje się je przed przybyciem fachowej pomocy lekarskiej. Dlatego ważne jest aby każdy z nas posiadał niezbędną wiedzę i umiejętności praktyczne aby mógł sobie poradzić w takiej sytuacji.

Dodatkowo przepisy prawa wymuszają na nas obowiązek udzielania pierwszej pomocy.

Osoba, która nie udzieliła pomocy w przypadku, gdy mogła jej udzielić bez narażenia siebie lub innej osoby, podlega karze pozbawienia wolności do 3 lat.

Nie tylko teoria – ważna jest też praktyka

Poza informacjami teoretycznymi uczestnicy szkoleń mogli także odbyć ćwiczenia praktyczne na przygotowanych fantomach pod okiem doświadczonego ratownika medycznego. Słuchacze uczyli się prawidłowego przeprowadzania resuscytacji krążeniowo-oddechowej, potocznie zwanej sztucznym oddychaniem, a także używania defibrylatora w przypadku, gdy byłoby to konieczne.

Szkolenia odbyły się w ramach VI Dni Otwartych Funduszy Europejskich. Ratownik medyczny Grzegorz Wojtiuk, który prowadził szkolenia, środki finansowe na swoją firmę otrzymał z Funduszy Europejskich w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.

Dlaczego warto aktualizować swoją wiedzę z zakresu udzielania pierwszej pomocy?

Przepisy polskiego prawa nie określają, jak często powinniśmy aktualizować wiedzę z zakresu pierwszej pomocy. Jednak warto te informacje odnawiać ze względu na pojawiające się nowe rekomendacje dotyczące szczegółów postępowania, tak aby w nagłych sytuacjach udzielić właściwej pomocy poszkodowanym.