Do pracy gotowi... start!

Kategoria: Działania promocyjne
17.11.2016
Szukasz pracy? Chcesz założyć własny biznes lub zdobyć nowy zawód? Zgłoś się do projektu.

Do pracy gotowi - start.jpg

Projekt "Do pracy gotowi... start! - aktywizacja edukacyjno-zawodowa osób młodych biernych zawodowo w Małopolsce Zachodniej" realizuje Centrum Rozwoju Kariery Piotr Miernik.

Jego celem jest zwiększenie konkurencyjności na rynku pracy 160 osób biernych zawodowo z tzw. kategorii NEET - w wieku 18-29 lat z Małopolski Zachodniej (mieszkańców powiatów wadowickiego, oświęcimskiego, chrzanowskiego, olkuskiego), znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy poprzez dopasowane do ich potrzeb instrumenty i formy aktywizacji edukacyjno-zawodowej do 28 lutego 2018 r.

Uczestnicy projektu mogą skorzystać z następujących form wsparcia:

  • bony szkoleniowe w wysokości do 3500 zł,
  • kursy zawodowe wraz z egzaminem i certyfikatem oraz stypendium szkoleniowym,
  • środki na podjęcie działalności gospodarczej w wysokości 24 000 zł,
  • szkolenia z zakresu efektywnego poszukiwania pracy,
  • profesjonalne doradztwo zawodowe i coaching kariery,
  • oferty pracy dopasowane do potrzeb i umiejętności. 

Szczegółowe informacje dotyczące projektu znajdują się na stronie http://www.dopracygotowistart.pl/.

Projekt jest realizowany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój - Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych.

Źródło: www.dopracygotowistart.pl