Czas na zmiany - czas na pracę!

Kategoria: Działania promocyjne
10.11.2016
200 osób otrzyma wsparcie w ramach projektu "Czas na zmiany - czas na pracę!", realizowanego przez Eurodoradztwo sp. z o.o. Skorzystaj!

PO WER.jpg

Główny cel projektu stanowi podniesienie aktywności edukacyjnej, zawodowej i społecznej u minimum 80% osób spośród 200 uczestników projektu (120 kobiet, 80 mężczyzn) z grupy NEET - w wieku 15-29 lat, biernych zawodowo, nie uczestniczących w kształceniu i szkoleniu, mieszkających w Małopolsce.

Dla każdego uczestnika projektu zostanie przedstawiona konkretna oferta aktywizacji zawodowej/szkoleniowej poprzedzona analizą umiejętności, predyspozycji i problemów zawodowych. Wszyscy wezmą udział w pośrednictwie pracy i stażach zawodowych w celu nabycia doświadczenia zawodowego. 120 osób będzie uczestniczyło w szkoleniach zawodowych w celu nabycia wiedzy, umiejętności, kwalifikacji. Ponadto wszystkie osoby z niepełnosprawnościami (100) zostaną objęte poradnictwem zawodowym. Na zakończenie udziału w szkoleniach zawodowych uczestnicy wezmą udział w egzaminach, które będą miały na celu uzyskanie certyfikatów potwierdzających kwalifikacje i umiejętności zawodowe, co przyczyni się do zwiększenia szans na zatrudnienie uczestników projektu.

Szczegółowe informacje dotyczące inicjatywy znajdują się na stronie http://www.doradztwoeuropejskie.com/czas-na-zmiany-czas%20na-prace.html.

Źródło: www.doradztwoeuropejskie.com