Chcesz pracować jako kierowca ciężarówki lub handlowiec? Weź udział w projekcie

Kategoria: Działania promocyjne
31.10.2016
Nie masz kwalifikacji do podjęcia zatrudnienia i chcesz je uzyskać, aby podjąć pracę jako kierowca samochodów ciężarowych, sprzedawca czy pracownik obsługi biurowej? Zgłoś się do projektu "Młodzi, aktywni i doświadczeni na małopolskim rynku pracy 2"!

PO WER.jpg

Cel projektu, realizowanego przez Fundację Polskiej Akademii Nauk w Lublinie, stanowi zwiększenie możliwości zatrudnienia 150 osób biernych zawodowo (90 kobiet, 60 mężczyzn), tzw. młodzież NEET, w wieku 15-29 lat, zamieszkałych na terenie województwa małopolskiego, w tym minimum 75 osób z terenów wiejskich (położonych poza ZIT).

Do projektu mogą zgłaszać się osoby w wieku 15-29 lat, bierne zawodowo (niezarejestrowanych w urzędach pracy), które nie uczestniczą w kształceniu i szkoleniu (tzw. młodzież NEET), tj. spełniają łącznie 3 warunki:

  1. Nie pracują (tj. są bezrobotni lub bierni zawodowo).
  2. Nie kształcą się (w trybie dziennym).
  3. Nie szkolą się.  

Jednocześnie uczestnikami projektu są mieszkańcy województwa małopolskiego (w rozumieniu Kodeksu Cywilnego), w szczególności mieszkańcy terenów wiejskich (położonych poza ZIT).

W ramach projektu przewidziano następujące formy wsparcia:

  1. Poradnictwo psychologiczno–zawodowe (dla wszystkich).
  2. Pośrednictwo pracy (dla wszystkich).
  3. Jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej (dla 10 osób) w wysokości 20 000 zł/osobę.
  4. Bon stażowy (dla 30 osób), w ramach którego 6 miesięcy stażu, po których pół roku zatrudnienia przez pracodawcę.
  5. Bon na zasiedlenie (dla 10 osób).
  6. Staże (dla 20 osób) przez okres 3 miesięcy.
  7. Szkolenia zawodowe (dla 80 osób), takie jak: sprzedawca/ handlowiec,pracownik obsługi biurowej,spawacz metodą TIG,kierowca ciężarówki – prawo jazdy kat. C (wraz z kwalifikacją wstępną przyspieszoną).  

Po zakończeniu szkoleń 50 osób zostanie skierowanych na 3-miesięczne staże, realizowane w pobliżu miejsca zamieszkania.

Szczegółowe informacje dotyczące projektu można znaleźć na stronie http://www.fundacjapan.pl/pl/aktualnosci-mlodzi-aktywni-i-doswiadczeni-na-malopolskim-rynku-pracy-2.

Projekt jest realizowany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój - Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych.

Źródło: http://www.fundacjapan.pl/pl/aktualnosci-mlodzi-aktywni-i-doswiadczeni-na-malopolskim-rynku-pracy-2