Bądź aktywny zawodowo!

Kategoria: Działania promocyjne
02.07.2018
335 młodych Małopolan skorzysta z projektu "Młodzi Aktywni Samodzielni", dzięki któremu mają szansę znaleźć pracę lub podnieść swoje kwalifikacje.

Kobieta - Pixabay.jpg

W projekcie, realizowanym przez Centrum Biznesu Małopolski Zachodniej Sp. z o.o., mogą wziąć udział osoby spełniające poniższe kryteria:

 • wiek 15-29 lat;
 • miejsce zamieszkania na terenie powiatów: oświęcimskiego, chrzanowskiego, wadowickiego lub olkuskiego; 
 • osoby niepracujące — bierne zawodowo, które nie uczestniczą w kształceniu i szkoleniu (w ostatnich 4 tygodniach przed przystąpieniem do projektu nie brały udziału w tego typu formach aktywizacji finansowanej ze środków publicznych); 
 • niebędące uczestnikami innego projektu realizowanego na terenie województwa małopolskiego w ramach Poddziałania 1.2.1. Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Dla uczestników przewidziano następujące formy pomocy:

 • doradztwo zawodowe; 
 • poradnictwo indywidualne/wsparcie psychologiczne/coaching; 
 • pośrednictwo pracy; 
 • warsztaty z autoprezentacji; 
 • szkolenia; 
 • bony szkoleniowe; 
 • staże; 
 • bony stażowe; 
 • bony na zasiedlenie; 
 • dotacje na założenie działalności gospodarczej; 
 • bony na zatrudnienie; 
 • subsydiowane zatrudnienie; 
 • opieka Mentora.

Szczegółowe informacje odnośnie inicjatywy realizowanej w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój można:

Fot. Pixabay

Źródło: aktywnisamodzielni.pl