Agencje zatrudnienia pomogą urzędom w aktywizacji bezrobotnych

Kategoria: Wydarzenia
02.02.2015
To pierwsza tego typu umowa w Polsce. Przedstawiciele Województwa Małopolskiego, czterech urzędów pracy oraz konsorcjum Ingeus podpisali w Krakowie umowę na zlecenie świadczenia usług aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych.

465300__ARP150202-500.jpg

Dzięki niej 1000 osób ma szansę na stałe zatrudnienie. Model współpracy urzędów pracy z prywatnymi agencjami zatrudnienia to nowe narzędzie, które ma służyć wsparciu osób długotrwale bezrobotnych w ich wejściu lub powrocie na rynek pracy.

"Nie mogło mnie tu dziś zabraknąć. To pierwsza umowa, która jest podpisywana a w kraju na aktywizację, realizująca jedną z zasad reformy rynku pracy, a więc postawienie na partnerstwo publiczno-prywatne w aktywizacji grupy najtrudniejszych bezrobotnych" - mówił podczas konferencji prasowej z okazji podpisania umowy Wiceminister Pracy i Polityki Społecznej Jacek Męcina.

Możliwość przekazania części osób zarejestrowanych w powiatowych urzędach pracy pod opiekę prywatnej agencji zatrudnienia wprowadzono w 2014r. do „Ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy”. Województwo Małopolskie jest pierwszym województwem, w którym podpisano tego typu umowę. Stanowi ona kontynuację realizowanego w Małopolsce od 2013 r. pilotażowego programu „Express do zatrudnienia”  realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Pilotaż obejmował bezrobotnych z powiatów: oświęcimskiego, chrzanowskiego, gorlickiego, dąbrowskiego, tarnowskiego i miasta Nowy Sącz.

"Dzięki pilotażowi i dotychczasowej współpracy z firmą Ingeus udało się znaleźć zatrudnienie 335 osobom długotrwale pozostającym bez pracy ale tak naprawdę jesteśmy aktywni na każdym polu jeśli chodzi o promowanie i stwarzanie warunków do zatrudnienia. Wykorzystywaliśmy wszystkie dostępne w tym celu możliwości, zarówno jeśli chodzi o udział samorządu regionalnego, jak i szereg programów z Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej, z których mogliśmy skorzystać wraz z urzędami pracy związanych z aktywizacją osób bezrobotnych. Ważnym elementem były również programy europejskie" – mówił marszałek Marek Sowa. Jak podkreślił wszystkie te działania mają odzwierciedlenie we wskaźnikach za 2014 r. - "Jesteśmy jednym z czterech regionów z najniższą stopą bezrobocia, poniżej 10 proc." – dodał marszałek.

Efektów osiągniętych dzięki prowadzonemu w Małopolsce pilotażowemu "Expressowi do zatrudnienia" gratulował wiceminister Jacek Męcina.  Małopolska uzyskała bowiem najlepsze wyniki spośród programów pilotażowych prowadzonych w innych regionach.

"Mam nadzieje, że przy współpracy urzędów pracy z operatorem uda zbudować się model, który pomoże osobom zagrożonym wykluczeniem odnaleźć się na rynku pracy i utrzymać trwałość zatrudnienia" – mówił minister. - "Bez indywidualizacji wsparcia bardzo trudno będzie te osoby  trwale przywrócić na rynek pracy" - podkreślił.

W ramach podpisanej umowy opieką objętych zostanie tysiąc osób bez pracy z powiatów: krakowskiego, bocheńskiego i nowotarskiego oraz Krakowa. Jak tłumaczył dyrektor Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Krakowie Andrzej Martynuska nadal trwa okres testowania nowego modelu współpracy.

"Wspólne działania zakończone zostaną raportem, który pokaże jaki jest realny efekt tych działań oraz gdzie i w jakich warunkach nowe narzędzie powinno być stosowane" - tłumaczył Andrzej Martynuska, dyrektor WUP w Krakowie.

Andrzej Martynuska poinformował również o środkach, którymi w ramach w ramach realizacji w Małopolsce Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) będzie dysponował Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie. Nasz region otrzyma 193 mln euro (ponad 772 mln zł) na poprawę sytuacji młodych na rynku pracy.

"Konkursy w ramach programu będą ogłaszane na przełomie kwietnia i maja" – zapowiedział dyrektor WUP w Krakowie.

Wsparcie obejmie osoby do 29. roku życia pozostające bez pracy.

Oprac. Biuro Prasowe UMWM