3, 2, 1… START DO KARIERY!

Kategoria: Działania promocyjne
03.11.2016
Fundacja AKME zachęca do udziału w projekcie "3, 2, 1… START DO KARIERY! Wsparcie młodzieży NEET na małopolskim rynku pracy". Na uczestników czekają staże i szkolenia.

młodzi ludzie.JPG

Cel główny projektu, który jest skierowany do 160 osób w wieku 15–29 lat, biernych zawodowo, nie uczestniczących w kształceniu i szkoleniu, stanowi wzrost aktywności edukacyjnej, społecznej i zawodowej grupy młodych osób, mieszkających w Małopolsce poprzez indywidualnie dobrane formy wsparcia, uwzględniające potrzeby i potencjał ludzi młodych, określone wspólnie z doradcą zawodowym w toku przygotowania indywidualnego planu działania.

W ramach projektu przewidziano następujące działania:

  1. Doradztwo zawodowe i opracowanie indywidualnego planu działania.
  2. Pośrednictwo pracy.
  3. Wsparcie psychologiczne.
  4. Zindywidualizowane formy pomocy szkoleniowej i stażowej.  

Szczegółowe informacje dotyczące inicjatywy można znaleźć na stronie http://fundacja-akme.pl/3-2-1-start-kariery-wsparcie-mlodziezy-neet-malopolskim-rynku-pracy/.

Projekt jest realizowany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020 - Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych.

Źródło: Fundacja AKME