21 tysięcy młodych osób z subregionu krakowskiego objętych wsparciem

30.10.2023
W Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Krakowie, instytucji Województwa Małopolskiego (WUP) odbyło się trzecie spotkanie podsumowujące realizację Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 w podregionach. Beneficjenci z Subregionu Krakowskiego i miasta Krakowa, których projekty zostały wpisane na listę dobrych praktyk zostali wyróżnieni.

W spotkaniu wzięli udział: Arkadiusz Psica – Dyrektor WUP, Bożena Rążewska - Wicedyrektor WUP, a także Dyrektorzy Powiatowych Urzędów Pracy i Przedstawiciele instytucji z Małopolski. Do grona wyróżnionych dołączył Związek Centralny Dzieła Kolpinga w Polsce oraz Powiatowe Urzędy Pracy z: Miechowa, Myślenic, Powiatu Krakowskiego i Grodzki Urząd Pracy w Krakowie.

Na listę dobrych praktyk zostały zakwalifikowane projekty, które realizowały przedsięwzięcia związane ze wsparciem osób młodych do 29 roku przede wszystkim nieaktywnych zawodowo, w tym także osób z niepełnosprawnościami, nieuczestniczących w procesie edukacji lub szkoleń.

W Krakowie i powiatach: Miechowskim, Myślenickim, Krakowskim wsparcia udzielono prawie 21 tysiącom osób, w tym 630 z niepełnosprawnościami. Dominującymi formami pomocy były staże, szkolenia i kursy oraz dotacje na założenie firmy. Projekty w regionie o największej wartości — na kwotę 15 milionów złotych i największej liczbie uczestników — blisko 2 tysiące osób zostały zrealizowane przez Grodzki Urząd Pracy w Krakowie.