Trampolina do przyszłości

Beneficjent:  Interkadra Sp. z o.o.

Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020   

Priorytet I. Osoby młode na rynku pracy   

Działanie 1.2. Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy   

Poddziałanie 1.2.1. Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego

Uczestnik projektu Trampolina do przyszłości realizowanego przez Interkadrę.jpg

Kto może skorzystać?

Adresatami projektu są młodzi Małopolanie - w wieku od 15. do 29. roku życia, bierni zawodowo i mieszkający na terenie powiatów: bocheńskiego, krakowskiego, miechowskiego, myślenickiego, proszowickiego i wielickiego.

Założenia projektu

Projekt ma na celu przygotowanie do wejścia na rynek pracy 450 osób młodych – w wieku 15-29 lat - biernych zawodowo, zamieszkałych na terenie powiatów: bocheńskiego, krakowskiego, miechowskiego, myślenickiego, proszowickiego i wielickiego.

Formy wsparcia

Uczestnicy inicjatywy mogą skorzystać z następujących form pomocy:

  • kursy i szkolenia prowadzące do nabycia kompetencji bądź kwalifikacji,
  • bony szkoleniowe,
  • dotacje na rozpoczęcie działalności gospodarczej,
  • staże,
  • bony stażowe.

Projekt zapewnia udzielenie co najmniej 3 form wsparcia dobranych do indywidualnych potrzeb uczestników.

Okres realizacji

Inicjatywa realizowana jest w okresie od 1 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2020 r.