Beneficjent:  Związek Centralny Dzieła Kolpinga w Polsce

Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020   

Priorytet I. Osoby młode na rynku pracy   

Działanie 1.2. Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy   

Poddziałanie 1.2.2. Wsparcie udzielane z Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych

Za ladą stoi młoda kobieta, z tyłu ekspres do kawy, z boku lada z ciastami

Kto może skorzystać?

Celem projektu jest aktywizacja zawodowo-edukacyjna 180 Małopolan biernych zawodowo, zamieszkujących obszary wiejskie położone poza ZIT, należących do grupy NEET, prowadząca do zwiększenia zatrudnienia poprzez indywidualną, sprofilowaną ofertę pomocy.

Założenia projektu

Projekt bazuje na rezultacie EQUAL nr A0518. Wypracowany model aktywizacji stanowi połączenie kilku wzajemnie uzupełniających się modułów, pozwalających na podnoszenie kwalifikacji zawodowych uczestników i zdobywanie przez nich umiejętności koniecznych do aktywnego poruszania się na rynku pracy. Inicjatywa ta ma na celu przerwanie bierności osób marginalizowanych społecznie, czemu służy odpowiednie motywowanie oraz aktywizacja uczestników projektu, a także indywidualna praca z każdym z nich. Indywidualne podejście do beneficjenta pozwala uwzględnić w procesie aktywizacyjnym jego potrzeby psychologiczne, predyspozycje i zainteresowania zawodowe.

Duże zaangażowanie personelu projektu, jak również wsparcie realizowane w 4 Centrach Wsparcia (w Brzesku, Krakowie, Oświęcimiu i Wadowicach), zlokalizowanych blisko miejsca zamieszkania uczestników projektu, spowodowało, że projekt cieszy się dużą popularnością.

Formy wsparcia

W ramach projektu przewidziano następujące formy pomocy:

  • wsparcie doradcy zawodowego i psychologa,
  • szkolenia,
  • bony szkoleniowe,
  • staże,
  • bony stażowe,
  • dotacje na otwarcie działalności gospodarczej,
  • dodatek aktywizacyjny,
  • pośrednictwo pracy.

Okres realizacji

Inicjatywa realizowana jest w okresie od 1 maja 2016 r. do 30 czerwca 2018 r.