Szansa dla młodych. Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie suskim (I)

Beneficjent: Powiatowy Urząd Pracy w Suchej Beskidzkiej

Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 

Priorytet I. Osoby młode na rynku pracy 

Działanie 1.1. Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy 

Poddziałanie 1.1.2. Wsparcie udzielane z Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych

Dzieci w przedszkolu bawia się klockami na dywanie, razem z opiekunkami.

Kto może skorzystać?

Projekt jest skierowany do 319 osób bezrobotnych, mieszkańców powiatu suskiego, w wieku 18-29 lat, zarejestrowanych w PUP, należących do I i II profilu pomocy, które nie uczestniczą w kształceniu i szkoleniu (tzw. młodzież NEET). 

Założenia projektu

Projekt ma na celu zwiększenie szans na zatrudnienie osób młodych, biernych zawodowo, które nie uczestniczą w kształceniu i szkoleniu. Został opracowany z myślą o młodych mieszkańcach powiatu suskiego.

Formy wsparcia

Wszyscy uczestnicy projektu zostaną objęci pośrednictwem pracy i doradztwem zawodowym. Tworząc Indywidualny Plan Działania, doradca klienta pomoże zdiagnozować ścieżkę rozwoju zawodowego, by lepiej dopasować formy wsparcia do indywidualnych potrzeb. W projekcie przewidziano też wsparcie w postaci staży, bonów zasiedleniowych, szkoleń, środków na założenie działalności gospodarczej.

Okres realizacji

Inicjatywa realizowana jest w okresie od 1 stycznia 2015 r. do 30 czerwca 2016 r.