Na gościńcu kariery

Beneficjent: Szkoła Górska Niepubliczna Placówka Kształcenia Ustawicznego 

Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 

Priorytet I. Osoby młode na rynku pracy 

Działanie 1.2 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy 

Poddziałanie 1.2.2. Wsparcie udzielane z Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych

Rozgrzewka siedmiorga narciarzy na ośnieżonym stoku. W tle wyciąg i las.

Na gościńcu kariery - kurs instruktora narciarstwa

Kto może skorzystać?

Dzięki projektowi pracę podejmie 70 osób, w tym 5 osób niepełnosprawnych, 7 młodych rodziców powracających na rynek pracy po przerwie związanej z opieką nad dzieckiem i 58 osób zamieszkujących tereny wiejskie (poza ZIT) w wieku 18-29 lat.

Założenia projektu

Projekt ma na celu zwiększenie szans na zatrudnienie osób młodych, biernych zawodowo, w tym niepełnosprawnych, które nie uczestniczą w kształceniu i szkoleniu. Został on opracowany z myślą o młodych mieszkańcach terenów górskich i podgórskich, głównie Podhala. Rynek pracy tego rejonu jest trudny, wysoka stopa bezrobocia, wiele miejsc pracy o charakterze sezonowym (branża turystyczna uzależniona od pogody).

Formy wsparcia

W ramach projektu uczestnikom oferowane są różnorodne formy wsparcia:

 • indywidualne wsparcie doradcze w budowaniu ścieżki rozwoju edukacyjno-zawodowego,
 • szkolenia zawodowe,
 • staże, 
 • pośrednictwo pracy.  

W projekcie prowadzone są szkolenia zawodowe z poświadczeniem kwalifikacji, tj.:

 • instruktor sportu w specjalności trener personalny,
 • instruktor sportu w specjalności narciarstwo zjazdowe,
 • instruktor sportu w specjalności surwiwal,
 • instruktor sportu w dyscyplinie strzelectwo sportowe i strzelectwo bojowe,
 • instruktor sportu w specjalności samoobrona,
 • instruktor sportu w specjalności wspinaczka skałkowa,
 • instruktor sportu w specjalności pływanie,
 • spawacz blach i rur spoinami pachwinowymi, 
 • spawacz blach spoinami czołowymi, 
 • spawacz elektrodą otuloną blach i rur spoinami pachwinowymi,  
 • spawanie gazowe blach metodą 311, 
 • operator ładowarki jednonaczyniowej, 
 • montażysta rusztowań budowlano montażowych- metalowych, 
 • technik stażysta dostępu linowego.

Okres realizacji

Projekt realizowany jest  w okresie od 1 listopada 2015 r. do 31 lipca 2017 r.