Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy na terenie Gminy Miejskiej Kraków (II)

Beneficjent: Grodzki Urząd Pracy w Krakowie

Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój  

Priorytet I. Osoby młode na rynku pracy  

Działanie 1.1. Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy  

Poddziałanie 1.1.2. Wsparcie udzielane z Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych

Troje młodych osób obserwuje na monitorze to, co prezentuje stojący obok mężcyzna.

Kto może skorzystać?

Projekt jest adresowany do 602 osób młodych - do 29. roku życia, pozostających bez zatrudnienia i zarejestrowanych w Grodzkim Urzędzie Pracy (GUP).

Założenia projektu

Inicjatywa ma na celu redukcję barier utrudniających start zawodowy młodych Małopolan na rynku pracy.

Formy wsparcia

Dla każdego uczestnika projektu przedstawiona zostanie oferta aktywizacji zawodowej poprzedzona analizą umiejętności, predyspozycji i problemów zawodowych. Na tej podstawie GUP będzie realizował usługi i instrumenty rynku pracy. Każdy z uczestników otrzyma więc pomoc określoną w IPD: pośrednictwo pracy, poradnictwo zawodowe oraz wsparcie finansowe.

W ramach wsparcia finansowego 492 osoby skierowane zostaną na staż, dla 10 osób zostanie sfinansowany bon szkoleniowy, minimum 100 osób otrzyma środki na podjęcie działalności gospodarczej.

Okres realizacji

Inicjatywa realizowana jest w okresie od 1 stycznia 2016 r. do 30 czerwca 2017 r.