Zobacz ogłoszenia i wyniki naborów

Na tej stronie będziesz mógł przejrzeć i wyszukać ogłoszone nabory wniosków. Jeśli chcesz z wyprzedzeniem śledzić nadchodzące nabory to powinieneś przejdź do Harmonogramu naborów. Przed złożeniem wniosku należy zapoznać się z Kryteriami oceny projektów. Jeśli nie zgadzasz się z wynikiem naboru, sprawdź Procedurę odwoławczą. W proces oceny wniosków zaangażowani się również eksperci zewnętrzni w tym powołani przez Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie .

Dostępne 16 naborów wniosków z
  • wszystkich kategorii.
POWER

Oś priorytetowa I Osoby młode na rynku pracy

Zakończony
od 30.06.2015 do 10.07.2015, Nabór nr 1/2015 do wykazu kandydatów na ekspertów w dziedzinie PO WER „zatrudnienie”
Opublikowano: 31.08.2015