Zobacz ogłoszenia i wyniki naborów

Na tej stronie będziesz mógł przejrzeć i wyszukać ogłoszone nabory wniosków. Jeśli chcesz z wyprzedzeniem śledzić nadchodzące nabory to powinieneś przejdź do Harmonogramu naborów. Przed złożeniem wniosku należy zapoznać się z Kryteriami oceny projektów. Jeśli nie zgadzasz się z wynikiem naboru, sprawdź Procedurę odwoławczą. W proces oceny wniosków zaangażowani się również eksperci zewnętrzni w tym powołani przez Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie .

Dostępne 16 naborów wniosków z
  • wszystkich kategorii.
POWER 1.1.1.

Poddziałanie nr 1.1.1 Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego

Zakończony
od 16.11.2020 do 23.11.2020, POWR.01.01.01-IP.15-12-016/20
Opublikowano: 13.11.2020
POWER 1.2.1.

Poddziałanie nr 1.2.1 Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego

Zakończony
od 01.08.2020 do 17.08.2020, POWR.01.02.01-IP.15-12-015/20
Opublikowano: 14.07.2020
POWER 1.2.1.

Poddziałanie nr 1.2.1 Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego

Zakończony
od 22.07.2020 do 20.08.2020, POWR.01.01.01-IP.15-12-013/20
Opublikowano: 21.07.2020
POWER 1.2.1.

Poddziałanie nr 1.2.1 Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego

Zakończony
od 31.03.2020 do 25.05.2020, ZMIANA TERMINU: POWR.01.02.01-IP.15-12-014/20
Opublikowano: 28.02.2020
POWER 1.2.1.

Poddziałanie nr 1.2.1 Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego

Zakończony
od 27.03.2020 do 31.03.2020, NR POWR.01.02.01-IP.15-12-012/20
Opublikowano: 26.03.2020
POWER 1.1.1.

Poddziałanie nr 1.1.1 Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego

Zakończony
od 10.02.2020 do 13.02.2020, POWR.01.01.01-IP.15-12-011/20
Opublikowano: 07.02.2020
POWER 1.2.1.

Poddziałanie nr 1.2.1 Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego

Zakończony
od 21.01.2019 do 12.02.2019, POWR.01.02.01-IP.15-12-010/18
Opublikowano: 19.12.2018
POWER 1.1.1.

Poddziałanie nr 1.1.1 Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego

Zakończony
od 18.10.2018 do 23.10.2018, POWR.01.01.01-IP.15-12-009/18
Opublikowano: 11.10.2018
POWER 1.2.1.

Poddziałanie nr 1.2.1 Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego

Zakończony
od 21.09.2017 do 02.10.2017, POWR.01.02.01-IP.15-12-008/17 - SUBREGION SĄDECKI I SUBREGION PODHALAŃSKI
Opublikowano: 21.08.2017
POWER 1.2.1.

Poddziałanie nr 1.2.1 Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego

Zakończony
od 25.04.2017 do 22.05.2017, POWR.01.02.01-IP.15-12-007/17
Opublikowano: 24.03.2017
POWER 1.2.1.

Poddziałanie nr 1.2.1 Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego

Zakończony
od 25.04.2017 do 09.05.2017, POWR.01.02.01-IP.15-12-006/17
Opublikowano: 24.03.2017
POWER 1.1.2.

Poddziałanie nr 1.1.2 Wsparcie udzielane z Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych

Zakończony
od 17.01.2017 do 20.01.2017, POWR.01.01.02-IP.15-12-005/17
Opublikowano: 16.01.2017
POWER 1.1.2.

Poddziałanie nr 1.1.2 Wsparcie udzielane z Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych

Zakończony
od 13.01.2016 do 22.01.2016, POWR.01.01.02-IP.15-12-004/16
Opublikowano: 03.02.2016
POWER 1.2.2.

Poddziałanie nr 1.2.2 Wsparcie udzielane z Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych

Zakończony
od 18.12.2015 do 31.12.2015, POWR.01.02.02-IP.15-12-003/15
Opublikowano: 16.12.2015
POWER 1.2.2.

Poddziałanie nr 1.2.2 Wsparcie udzielane z Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych

Zakończony
od 20.07.2015 do 27.07.2015, NR POWR.01.02.02-IP.15-12-002/15
Opublikowano: 17.11.2015
POWER

Oś priorytetowa I Osoby młode na rynku pracy

Zakończony
od 30.06.2015 do 10.07.2015, Nabór nr 1/2015 do wykazu kandydatów na ekspertów w dziedzinie PO WER „zatrudnienie”
Opublikowano: 31.08.2015