Polityka prywatności

Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego (adres siedziby: ul. Basztowa 22, 31-156 Kraków) przywiązuje szczególną wagę do poszanowania prywatności użytkowników odwiedzających strony internetowe.

Administrowanie stronami internetowymi

Wszelkie czynności związane z funkcjonowaniem stron internetowych zamieszczonych na serwerach Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego podejmuje poprzez swoje departamenty oraz wojewódzkie samorządowe jednostki organizacyjne.

Gromadzenie danych

 I. Wszelkie dane pochodzące od użytkowników stron internetowych gromadzone są na dwa sposoby:

  1. informacje podawane dobrowolnie przez użytkownika w celu rejestracji do newslettera, wypełnienia formularzy kontaktowych
  2. Informacje uzyskiwane automatycznie podczas korzystania z stron internetowych:
  •  informacje w dziennikach serwerów – nasze serwery automatycznie zapisują takie dane, jak żądanie strony wysyłane przez użytkownika, adres IP, datę i godzinę żądania oraz wysłania odpowiedzi, rodzaj urządzenia, typ przeglądarki, język przeglądarki, system operacyjny,
  • pliki tekstowe (ang. "cookies") wysyłane do komputera użytkownika podczas odwiedzania strony internetowej. 

II. Podanie danych, o który mowa w ust. I, pkt 1 wymaga wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z art. 13 ust. 1−2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119, s. 1)  zwanego dalej RODO. 

Dane osobowe

 I. Administrator danych osobowych 
Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Marszałek Województwa Małopolskiego, z siedzibą w Krakowie, ul. Basztowa 22, 31-156 Kraków. Adres do korespondencji: Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego ul. Racławicka 56, 30-017 Kraków. 

II. Inspektor Ochrony Danych
Wyznaczono Inspektora Ochrony Danych, z którym można  się skontaktować w sprawach ochrony Pani/Pana danych osobowych pod e-mailem iodo@umwm.malopolska.pl lub pisemnie na adres:  Inspektor Ochrony Danych Osobowych UMWM, Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego  ul. Racławicka 56, 30-017 Kraków. 

III. Cele przetwarzania danych i  podstawy prawne przetwarzania
Administrator będzie przetwarzać  Pani/Pana dane w celu udziału w szkoleniu, skorzystania z newslettera lub uzyskania odpowiedzi na pytanie zadane drogą elektroniczną.  

IV. Informacja o wymogu/dobrowolności podania danych
Podanie danych ma charakter dobrowolny, ale jest konieczne udziału w szkoleniu, skorzystania z newslettera lub uzyskania odpowiedzi na pytanie zadane drogą elektroniczną. 

V. Konsekwencje niepodania danych osobowych
Konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości wzięcia udziału w szkoleniu, skorzystania z newslettera lub uzyskania odpowiedzi na pytanie zadane drogą elektroniczną. 

VI. Okres przechowywania danych osobowych
Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do końca funkcjonowania portalu Funduszy Europejskich na lata 2014-2020. 

VII. Prawo dostępu do danych osobowych
Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich: sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. W tym celu prosimy o kontakt mailowy na adres fem@umwm.pl

VIII. Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego
Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO.

IX. Odbiorcy danych Pani/Pana dane osobowe mogą zostać ujawnione innym podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa. 

X. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również profilowane.

Mechanizm cookies 

I. Podczas korzystania ze stron internetowych zamieszczonych na serwerach Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego przeglądarka internetowa może przechowywać pliki cookies na dysku komputera.

II. Zawartość plików cookies nie pozwala na identyfikację użytkownika. 

III. Za pomocą plików cookies nie są przetwarzane lub przechowywane dane osobowe użytkowników stron internetowych.  

IV. Mechanizm cookies nie jest wykorzystywany do pozyskiwania jakichkolwiek informacji o użytkownikach serwisu ani śledzenia ich nawigacji. 

V. Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego przechowuje pliki cookies na komputerach użytkowników w celu: właściwego dopasowania stron internetowych do potrzeb użytkowników; zapamiętania preferencji i indywidualnych ustawień użytkownika; tworzenia statystyk oglądalności. 

VI. Użytkownik może samodzielnie i w każdym czasie zmienić ustawienia dotyczące plików cookies, określając warunki ich przechowywania i uzyskiwania dostępu do Urządzenia Użytkownika. Zmiany ustawień, o których mowa w zdaniu poprzednim, Użytkownik może dokonać za pomocą konfiguracji przeglądarki  internetowej. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej. 

VII. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w na stronach internetowych producentów przeglądarek internetowych. VIII. Ograniczenie stosowania plików cookies, może wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych.

Wykorzystywanie danych

I. Zbierane dane służą do zapewnienia określonych usług naszym użytkownikom oraz do celów administracyjnych i statystycznych, a także do ochrony stron internetowych. 

II. Wszelkie dane użytkowników uzyskane za pośrednictwem stron internetowych przeznaczone są wyłącznie na użytek Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego oraz wojewódzkich samorządowych jednostek organizacyjnych. Dane te nie będą udostępniane innym instytucjom, organizacjom, osobom. 

Bezpieczeństwo

 I. Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego dokłada wszelkich starań, aby chronić swoje strony internetowe przed nieuprawnionym dostępem osób trzecich. 

II. Strony internetowe administrowane przez Urząd Marszałkowski Województwa oraz wojewódzkich samorządowych jednostek organizacyjnych Małopolskiego zawierają odnośniki do innych stron internetowych. Rekomendujemy, aby po przejściu na inne witryny, zapoznać się z obowiązującą tam polityką prywatności.

Podstawa prawna

  • Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119, s. 1)
  • Ustawa z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. z 2004 r. Nr 171, poz. 1800 ,z póź. zm. )