Wytyczne w zakresie wykorzystania środków pomocy technicznej na lata 2014-2020

Wytyczne mają na celu określenie warunków wykorzystania środków pomocy technicznej w ramach funduszy polityki spójności w latach 2014-2020. Wytyczne stosuje się, w zakresie pomocy technicznej, dla krajowych i regionalnych Programów Operacyjnych, realizowanych z funduszy polityki spójności w ramach celu Inwestycje na rzecz wzrostu i zatrudnienia.

Dokument

Wytyczne w zakresie wykorzystania środków pomocy technicznej na lata 2014-2020

PDF 0,37 MB